Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 9. 2017

 Zdroj: https://proevropu.com/toto-si-mezi-sebou-rozesila-3-miliony-duchodcu-kteri-by-v-cr-mohli-rozhodnout-volby-budete-zirat/

 

TOTO si mezi sebou rozesílá 3 miliony důchodců, kteří by v ČR mohli rozhodnout volby! Budete zírat

 
 

Jsme troubové, že si necháme líbit to, co se tady děje, „jsou nás 3 miliony důchodců, kteří by mohli rozhodnout volby“.

Proč to nezkusit?

V každých příštích volbách volme stranu, která slíbí, že:

– bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu(nulová tolerance) – ne kam vítr tam plášť, a brát vážně názory občanů

– okamžitě „rekonstruuje“ Českou televizi (buďto zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zruší ČT zcela.) Jsou televize, které i bez dotací 7 miliard ročně umí pracovat nezávisle

 

– okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku cikánů v naši zemi (nic nemožného – jen zabezpečí, že se k cikánům začne stát chovat tak, jako k ostatním občanům. Tečka)

– okamžitě zruší bez náhrady všechny „neziskové organizace“ v naši zemi, stát získá okamžitě stovky miliard ….

– okamžitě sloučí Zdravotní pojišťovny (před r. 89 nás bylo o třetinu více a stačila 1. Dnes je jich 7 a v nich se flákají stovky lidí)

– okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. (Je nás 10 mil., což je ve světě větší město, a živí se zde 98 VŠ a v nich se „potí tisíce nepostradatelných pedagogů“. Při tom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě!)

– zajistí, že provedení referenda k zásadním otázkám, nebude problém

– okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původní název, eventuelně na „Letiště Praha

– zajistí, že do funkce ministra obrany, ustanoví odborníka s vysokoškolským vojenským vzděláním (Kvalifikací nesmí být „Modrá knížka“, nebo jakési komické vzdělání, které s armádou vůbec nesouvisí.)

– prosadí zrušení senátu a počet poslanců upraví na počet 99 osob

– zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejen odborníci, ale také „dospělí“ lidé s potřebnými životními zkušenostmi (Není možné, aby veřejně pouštěli své moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci, nebo zcela vzdělaní, ale v post-pubertálním věku. A takovými se to zde jenom hemží – a proto jsme tam, kde jsme….)


– realizuje zrušení církevních restitucí (Po zrušení ihned upraví vztah církví ke státu obecně. Podle průzkumu z r. 2011 je v ČR jen 20,6% věřících. Pokud kdokoliv potřebuje /i v jedenadvacátém století/ke svému životu církev, tak proč ne. Ale za vlastní. Dotace této bohulibé činnosti by měla v rukou jen a jen věřících.)

TAKŽE, V ŽÁDNÝCH PŘÍŠTÍCH VOLBÁCH NEVOLME STRANU, KTERÁ SE 25 LET VE VLÁDÁCH PODÍLELA
NA DEVASTACI NAŠÍ VLASTI! ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP O9

Chceme-li konečně pozitivní změnu, nesmíme už v žádných volbách volit nikoho z těchto „expertů“ a stran!
——————–
(Strana „Ano“je volitelná, pokud se do konání voleb dokáže zbavit zjevných kariéristů, odborně nezpůsobilých, „rychlokvašek“ a „převlékačů kabátu“, jako např.“ M. Stropnický, R.Pelikán, M. Komárek, V. J. Zlatuška, Jourová, P. Telička, apod.)
Měli bychom být odpovědnější při volbě poslanců do Evropského parlamentu (pokud bude existovat).
Poděkujme „duševním gigantům“ L.Niedermayerovi, J. Štětinovi, J. Pospíšilovi, I. Gabalovi, ééé A. Šabatové a jim podobným mudrlantům.

Ve vrcholových funkcích státní správy by měli pracovat ti, kteří se osvědčili v podobné dlouholeté činnosti na úrovni krajů. Zkušení – dospělí lidé.

Nevolme stále dokola „profesně neúspěšné“ právníky, lékaře, bankéře, dnes už „politiky z povolání“ a podobné „experty“, pro které je politika především zlatý důl.


 

duchodci

Tak pane „doktore“ hodně zdaru a pozdravujte další kluky a holky, se kterými se potkáte o přestávce!


Takovéto a podobné e-maily si dnes rozesílají důchodci. Valná část z nich dnes ovládá počítač, či chytrý telefon nebo tablet, umí pracovat s e-mailem, či facebookem, že by mnozí mladí lidé koukali, jak si tyto „moderní“ vymoženosti osvojili.
 

Jak mají volit ti, kteří se jinak o politiku nezajímají? Je 90 dní do voleb


Otázka v titulku je nasnadě, mnoho lidí si ani neuvědomuje jakou sílu má jejich volební hlas. Je to v přeneseném slova smyslu nejsilnější a nejaktivnější projev demokracie, který může především ovlivnit směřování státu a to jak za „lepšími zítřky”, tak k jejich opaku – temným včerejskům. Nejít k volbám znamená zahodit, znehodnotit základní stavebni kamének pravidel, která ve svém celku tvoří stát. Každý zahozený hlas zvyšuje volební váhu hlasů těch, kteří se k volbám vypraví. Volby do poslanecké sněmovny jsou platné i při minimální účasti. I kdyby se v celé republice dostavilo k volebním urnám jen pár stovek nebo tisícovek lidí budou volby platné. A vyhrají strany, které mají věrné a stálé voliče a nebo strany, které se neštítí si voličské hlasy kupovat. Pak se čtyři roky ti, kteří nešli k volbám, nestačili divit.

Apeluji tedy na všechny rozumné občany, kteří čtou tento text: Jděte k volbám, nepromarněte příležitost ovlivnit budoucnost. Neovlivníte ji samozřejmě vy sám, ale může to udělat ten, kdo dostane váš hlas. O kandidátech se dozvíte nejvíce z politického programu za kterým kandidát stojí, za jehož stanu kandiduje. Programu věnujte mimořádnou pozornost. Pokud se cíle programu budou shodovat s vašimi představami, je kandidát váš člověk. Přesto bych si dovolil uvést základní kriteria, které musí být stranickými programy vyřešeny a kandidát si za nimi musí stát a obhájit je v diskuzích: 

 •  1) Uzákonění všeobecného referenda, 
 •  2) Svoboda občanů podle Listiny základních práv a svobod,
 •  3) Odmítnutí islamizace a všeho souvisejícího zákonnou normou, 
 •  4) Odmítnutí vstupu do eurozóny,
 •  5) Zefektivnění výkonu státní správy, 
 •  6) Bezpečnost státu, statní suverenity. Bezpečnost života občanů,
 •  7) Zákon o vojenské prezenční službě v délce 12 měsíců pro muže. Dobrovolná služba pro ženy a dívky, 
 •  8) Zavedení jazykového zákona, jako prostředku upevnění národní identity,
 •  9) Uzákonění zákazu adopce dětí homosexuálními a lesbickými páry. Pouze klasická rodina je základem státu a naší budoucnosti,
 • 10) Uzákonění odvolatelnosti volených představitelů pokud neplní své povinnosti nebo se dopustí nečestného jednání. Odvolat je mohou ti voliči, kteří je zvolili. Stejná praxe pak bude platit u všech funkcionářů jmenovaných do funkcí ve státních institucích,
 • 11) Provoz veřejnoprávních médií bude hrazen ze státního rozpočtu. Ve vysílání nebude reklama. Tato media nesmí zkreslovat zpravodajství. Musí přinášet jen objektivní a nestranné informace,
 • 12) Důstojné sociální zabezpečení bude přiznáno těm občanům, kteří se celoživotní prací podíleli na tvorbě HDP. Ubytování v Domovech pro seniory bude poskytováno bezplatně,
 • 13) Uspořádání celonárodní občanské diskuze k problematice důstojného umírání (euthanasiii),
 • 14) Zpřísnění postihů pro ty, kdo ke svému prospěchu zneužijí státní prostředky tím, že se jich zmocní sami nebo pro své komplice, zneužijí své postavení k vlastnímu obohacení nebo k získání neoprávněných výhod,
 • 15) Zavedení všeobecné volební povinnosti u prezidentských, parlamentních a senátních voleb.

Asi těžko najdete ve volebním programu některé ze stran, které půjdou do letošních parlamentních voleb, všech patnáct kritérií za které by se ta která strana chtěla před veřejností rezentovat. Zavrhněte takovou stranu, která nebude mít ve svém programu ani jeden z výše uvedených bodů. Zamyslete se ale nad stranami, které budou mít prostou většinu, tzn. že budou mít shodných alespoň osm kritérií. Taková strana budiž pro vás vhodným příjemcem vašeho voličského hlasu.

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se budou konat v pátek a sobotu 20. – 21. října 2017

Redakce iReportera

Břetislav Abert a Jaroslav Skupien

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář