Jdi na obsah Jdi na menu
 


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

15. 2. 2018

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

2. ledna jsme zahájili Tříkrálovou sbírku krásným koncertem. Nejprve pan farář koledníčkům požehnal a poté jsme si mohli vyslechnout vánoční melodie v podání dudácké kapely ZUŠ Blatná. Mám velikou radost z toho, že díky všem skvělým dobrovolníkům (dětem i dospělým), letos mohli tři králové zavítat i do obcí, kam dosud nepřišli. Mohli tak svou přítomností a zpěvem potěšit více lidí a zároveň  pomoct vybrat finanční prostředky pro pomoc potřebným.

Dovolte mi, prosím, citovat z článku Martina Davida (ostravsko‐ opavského biskupa). „Tříkrálová sbírka je vlastně velkým řetězcem dávání. Číslo 1 (44)                                                          Postní doba 2018 2

OBEC 2018

Bezdědovice 5 439,

‐  Bělčice 11 964,‐

  Blatná   39 532.

‐  Buzice 4 491,

‐  Čečelovice 7 458,

‐  Čekanice 3 734,

‐  Hajany 4 570,‐

  Hornosín 7 200,‐

  Chlum 4 078,‐

  Kadov,Ln.Málkov,Pole,Vrbno 11 130,‐ 

Kocelovice 4 417,‐

  Lažánky 4 787,‐ 

Lnáře 8 235,‐

  Mačkov 2 571.‐ 

Metly 3 561.‐ 

Mužetice 3 090,‐

  Předmíř  4 033,‐

  Sedlice 32 666,‐

  Slivonice 2 225.‐

  Škvořetice, Pacelice 8 696,‐ 

Tchořovice 10 025.‐ 

Uzenice,Černívsko 3 656.‐

  Uzenice 4 039.‐

  Záboří 12 529,‐ 

Celkem  za Blatensko 204 126,‐

  Celkem  za Strakonicko 447 482,‐

  Na počátku, v době  Kristova narození, jsou to v Betlémě  tři mudrci, kteří se přicházejí poklonit zrozenému Králi a dávají mu dary nemalé hodnoty. V těchto dnech to byly desítky tisíc dobrovolníků, kteří dávali svůj  čas a síly, aby přinesli domovům zprávu o tom, že Bůh ve svém Synu obdaroval lidi požehnáním a svou blízkostí. Označují domy trojicí písmen K + M + B   (z latinského 'Kristus ať  požehná tento příbytek'). Dalším  článkem tohoto pomyslného  řetězce jsou   stovky tisíc lidí, kteří otevírají koledníkům dveře příbytku i srdcí a dávají svůj dar ve prospěch Charity, aby mohla pomáhat potřebným. Nakonec jsou tu tisíce zaměstnanců  Charity, kteří i díky prostředkům sbírky ve stovkách zařízení a projektů  obdarovávají svou službou nemocné, seniory, lidi na pokraji chudoby  či bez domova. Odměnou je jim vděčnost klientů, kteří jsou na konci dlouhého řetězce dávání začínajícího až kdesi u Betléma.“      Skutečnost, že se tato sbírka v ČR uskutečnila již poosmnácté, a to s tak velikým úspěchem je důkazem, že mezi lidmi je ještě hodně lásky a ochoty dávat.   DÍKY BOHU! DÍKY VÁM VŠEM!

Renata Turková