Jdi na obsah Jdi na menu
 


dne 11. 2. 2018 v 15,00 hodin na Obecním úřadu Hajany - program zasedání

11. 2. 2018

 O Z N Á M E N Í O K O N Á N Í 

 
 
 
 
 
I. zasedání zastupitelstva obce Hajany 
 
 
 
dne 11. 2. 2018 v 15,00 hodin na Obecním úřadu Hajany 
 
 
 
Návrh programu jednání: 
 
 
 
 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání - Rozpočtového opatření č. 12 ze dne 1.12.2017 
5. Projednání - Rozpočtového výhledu 2018 - 2023 
6. Projednání - Inventarizační zprávy obce Hajany za rok 2017 
7. Projednání - vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 930/5 
8. Projednání - návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330046625/001 
9. Projednání - mimořádný neinvestiční příspěvek SOB 
10. Projednání - odkoupení cesty na Řečici od města Blatná 
11. Projednání - pojízdná prodejna do obce Hajany 
12. Projednání - studie ČOV a kanalizace 
13. Projednání - údržba stromů v k.ú. Hajany 
14. Projednání - žádost o dotaci v rámci grantového programu společnosti ČEZ 
15. Projednání - projekčních prací na zeleň v obci 
16. Projednání - převod pozemků pod chodníkem trasa „B a C“ 
17. Projednání - projednání zahájení projektových prací na retenční nádrži 
18. Dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu 
19. Projednání přijmutí zaměstnance na poloviční úvazek 
20. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
21. Různé 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 3. 2. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 Sejmuto dne: 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář