Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program zasedání OÚ Hajany dne 15. 4. 2018 v 15,00 hodin

 O Z N Á M E N Í  O  K O N Á N Í 

 
 
 
 
 
III. zasedání zastupitelstva obce Hajany 
 
 
 
dne 15. 4. 2018 v 15,00 hodin na Obecním úřadu Hajany 
 
 
 
Návrh programu jednání: 
 
 
 
 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání - Rozpočtového opatření č. 3 ze dne 1.3.2018 
5. Projednání - Rozpočtového opatření č. 4 ze dne 1.4.2018 
6. Projednání zprávy kontrolního výboru 
7. Projednání zprávy finančního výboru 
8. Projednání - Závěrečného účtu obce Hajany za rok 2017 
9. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1366 
10. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1371 
11. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1367 
12. Projednání - pronájmu části pozemku p.č. 930/5 
13. Projednání - výběrové řízení na dodání dopravního automobilu pro SDH 
14. Projednání - výběrové řízení na úpravu návsi vč. chodníku 
15. Projednání - upřesnění podmínek úvěrové smlouvy na kanalizaci a cestu 
16. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
17. Různé 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 8. 4. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 Sejmuto dne: 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář