Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec bude zveřejňovat jen část zápisu bez citlivých údajů - komentář.

17. 9. 2009

Starostka obce, zodpovědná za informování veřejnosti nám zdůvodňuje své rozhodnutí nezveřejňovat úplné zápisy z jednání obecního zastupitelstva, tím, že jí to neumožňuje Zákon o ochraně osobních údajů /týká se zpracovávání osobních údajů - statistika, správců osobních údajů - evidence obyvatel, databáze státní správy, sociální zabezpečení, rejstříky a pod./.

Osobní údaj se vztahuje vždy k fyzické osobě.

Nadále bude zveřejňovat (konečně , jak se zdá, i na elektronické desce obce) jen Usnesení zastupitelstva, a to bez citlivých údajů.
Definice:

citlivý osobní údaj

osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů K tomu, aby byl údaj označen jako citlivý, musí splňovat nejenom znaky požadované pro osobní údaje vůbec, ale současně je třeba, aby na jeho základě bylo možno určit národnost, rasový původ, členství v politické straně atd. subjektu údajů.Výčet citlivých údajů je taxativní a jiné údaje povahu citlivých údajů nemají. Bude-li údaj obsahovat jak citlivé, tak i ostatní osobní údaje, je třeba při jeho zpracování postupovat podle ustanovení o citlivých osobních údajích.

Pramen

§ 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů


Dalo by se tedy pochopit, že v zápisu budou jména občanů, se kterými nebo o kterých se jedná nahrazeny inicialami, pokud nebudou souhlasit s plným zveřejněním, ale ....

....je snad osobním nebo dokonce citlivým údajem již dříve zmíněné jméno firmy usilující o veřejnou zakázku? (okapy na Obecním domě)

... je citlivým či osobním údajem číslo obecní parcely, nebo jakékoliv parcely katastru nemovitostí (mimochodem,  ten je veřejný a na internetu dostupný, včetně jmen a bydliště vlastníků)?

....je citlivým údajem jméno živnostníka, který z rozhodnutí zástupců obce za obecní peníze bude provádět práce pro obec (malovat v Obecním domě) - tedy pro všechny občany obce?
Každý živnostník je dohledatelný ve veřejné  databázi živnostníků a podnikatelů.

....je citlivým údajem plný název investiční akce obce?

....je citlivým údajem název firmy, která bude provádět práce na obec. parcele  č. 1127 (to je ta černá obecní skládka před kravínem, mimochodem, tady se nevybíralo?)

Každé zasedání zastupitelstva obce je ze zákona veřejné - viz Zákon o obcích

Všechny právní akty uskutečněné obcí podléhají ze zákona přesně stanovenému režimu zveřejnění (...prodej, výměna, darování pozemků, vyhlášky a nařízení, program zasedání zastupitelstva, atd. ....)
Proč ta úporná snaha pustit ven co nejméně?
Proč ta neochota zveřejnit zápis, o čem se jednalo, ač se tak zatím, alespoň na desce na úřadu, dělo?
Proč obec utrácela za zřízení webových stránek, když se tam, až na popelnice, dosud občané nic praktického a důležitého nedozvěděli?

Velkou zásluhou obce je, že zařídila pokrytí WiFi signálem internetu, ovšem pro úplné informace se musí občan osobně dostavit v pátek večer na obecní úřad a může nahlédnout (ještě že zákon povoluje pořizovat si výpisy nebo žádat pořízení kopie, jinak by si to musel občan vše  jen pamatovat).

Na stránky jsem umístila odkaz na elektronické desky města Blatná. Bez problému a zcela zákonně jsou zde zveřejněny rozhodnutí, ohlášení atd. včetně jmen, bydliště, data narození dotčených občanů.
Dobrým příkladem je třeba stavební odbor. Na elektronických deskách jiných měst a obcí je to stejné.

V Hajanech ovšem vládne tvrdá konspirace.
"Kdo nic neví, ten nic nepoví."?

 

 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář