Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z úřední desky obce - cenzura se vrací?

16. 9. 2009

Tak už je to tady - dvacet let po sametové revoluci cenzuruje obec zápis ze svého jednání.!

Nedávno jsem psala, že po zveřejnění programu jednání obec. zastupitelů se snad dočkáme i toho, že obec bude na svých webovkách zveřejňovat i zápisy z jednání zastupitelstva.
Chyba a naše velká naivita.


Když na stránkách pořád nic a pořád nic, zašli jsme se podívat na nástěnku na hospodě (pardon na obecním úřadu).
Místo zápisu, který se tam vždy dříve nebo později po jednání "radních" objevil, je tam jakýsi výtah ze zápisu obsahující jen jednotlivá schválená usnesení, kde jsou některé údaje "vypípány" ixkami.
Vše s rozkošným dovětkem, který bych parafrázovala asi takto:
 Kdo je tak všetečný a d..ý, že chce vědět vše, musí přijít v pátek v podvečer a my mu to milostivě dáme nahlédnout.
 Pozdrav Pán Bůh, to je služba občanovi!!!
Fotky jsou v galerii, ale dost špatně se luští, proto vám níže uvádím doslovný přepis.

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hajany, které se konalo dne 04.09.2009

Usnesení č. 44/2009
1. Byla projednány a schváleny rozpočtové změny č. 4 (viz příloha)
Hlasování 7 Pro
                   0 Proti
                   0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 45/2009
2. Bylo projednáno a schváleno podepsání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Hajany a E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem "Hajany, p. XXX, p. XXX, kabel "NN"
Hlasování 7 Pro
                   0 Proti
                   0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 46/2009
3. Byla projednána oprava okapových svodů a žlabů u Obecního domu v Hajanech č. p. 73
Předloženy byly nabídky od firem:
Firma 1  38 577,-- Kč (kompletní výměna)
Firma 2  38 891,-- Kč (kompletní výměna, materiál pozink)
Firma 2  46 639,-- Kč (kompletní výměna, materiál titanzinek)
Firma 3  32 904,-- Kč (kompletní výměna, materiál pozink)
Firma 3  49 952,-- Kč (kompletní výměna, materiál titanzinek)
Firma 4    6 010,-- Kč (oprava žlabů + osazení vpustí)

Zastupitelstvo schvaluje využití nabídky Firmy 4.

Byl projednán nátěr fasády a vymalování OÚ, sálu a schodiště v obecním domě č. p. 73.
Zastupitelstvo schvaluje využití nabídky pana XXX v celkové hodnotě 92 180,-- Kč.
Hlasování: 7 Pro
                     0 Proti
                     0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 47/2009
4. Byla projednána nabídka na projektové práce a inženýrskou činnost pro akci: "Výstavba víceúčelového zařízení a sportovního hřiště".
Předloženy nabídky od firem:

Firma 1     198 195,-- Kč
Firma 2     232 050,-- Kč

Zastupitelstvo schvaluje využití nabídky firmy č. 1.
Hlasování: 7 Pro
                     0 Proti
                     0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 48/2009
5. Byla projednána žádost manželů XXX o změnu č. 1 regulačního plánu obce Hajany.

Zastupitelstvo jejich žádost schvaluje za předpokladu, že si sami uhradí náklady spojené se změnou regulačního plánu obce.
Hlasování: 7 Pro
                     0 Proti
                     0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 49/2009
6. Bylo projednáno a schváleno provedení úpravy veřejných prostranství na pozemku p. č. 1127 v k. ú. Hajany.
Úpravy provede firma XXX v ceně  85 000,-- Kč.
Hlasování: 7 Pro
                     0 Proti
                     0 Zdržel se hlasování

 

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Do originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hajany mohou občané nahlédnout na Obecním úřadě Hajany v úředních hodinách.

Tolik tedy přepis. Nevím jak vy, ale my se v pátek na ten tolik střežený zápis půjdeme podívat.
Další komentář a některá fakta k jednotlivým bodům vložím dnes, nejpozději zítra.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář