Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hajany - Kaple Svaté Anny

1. 6. 2010

O Kapli Sv. Anny v Hajanech - nahlédnutí do kronik

 

Kaple sv. Anny byla postavena obcí v roce 1900 místo původní malé zděné kapličky. Plán vypracoval ředitel panství Ing. Lambert Pávek a stavbu provedl mistr zednický Hlína z Radošic. Základní kamen byl posvěcen 17. června 1900 a hotová kaple vysvěcena téhož roku 28. října. Kmotrou byla lnářská baronka Helena z Lilgenau.
Kříž před kaplí pochází z roku 1859.
V roce 2000 byla kaple opravena firmou Huml, která až do výše oken provedla sanační omítky. 
Zdroj:Průvodce Okolo Brd: Hajany

 

 

 

 

 

STAVBA KAPLE


Kaple byla vystavena v roce 1900. Kaply dala vystavěti obec na návsi místo staré malé, ale zděné kapličky, která stála před dnešními stájemi č. 8, krytá šindelem. 
Největší zasluhu měl o postavení Josef Sedláček č. 14, u kterého se účty zachovaly. Prováděna sbírka upisováním, splácení dle možnosti. Upsaný obnos nedalo jen pár občanů.

 
Na stavbu kaple pronajata honitba velkostatku lnářskému, nejprve na 6 let za 600 zl. a pak ještě na 3 léta - 300zl. Mimo to závazal se velkostatek lnářský dáti zdarma dříví na krov a latě, jakož i plán na kaply.
 Plán vypracoval ředitel panství Ing. Lambert Pávek. Občané dodali zdarma povozy a různé práce. Kaple po dlouhých poradách zasvěcena sv. Anně.
Stavbu provedl mistr zednický Hlína z Radošic, práci zednickou, tesařskou, kamenickou a truhlářskou. Ing. Lam. Pávek dal svým nákladem vymalovati kapli. Lustr darovali manželé Sedláčkovi č. 14. Kmotrou při svěcení kaple byla svob. pí Helena z Lilgenau ve Lnářích. Obraz nad oltář daroval poštmistr z Blatné. 

Základní kamen byl posvěcen 17. června 1900. Kamen s letopisem posvětil (snad) P. jan Laitl, katecheta z Blatné za veliké účasti lidu (dle zápisu pamět. knihy sb. hasičského).
Kaple slavnostně posvěcena opět za přítomnosti velkého množství lidu, zástupců úřadů, spolků p. děkanem blat. P. V. Jíněm a to dne 28. října, odložená schválně o týden i s havelským posvícením.
 Kříž před kapli pěkná práce kamenická, postaven byl r. 1859 (snad jako pomník po válce?). Při stavbě kaple byl chemicky vyčištěn a převezen k nové kaply.


Zdroj: kronika obce končící v r. 1933 - zkopírováno z www.hajany.net

rok 1995

V průběhu měsíce června byla opravena střecha na místní kapličce.Celkové náklady na tuto opravu činily 12.000,--Kč.

 

 

 

 

Hajany - kostelík

 Foto z r. 2008-2010 z archivu Hajany.com

 

 

rok 2000

Další neprehlédnutelnou událostí letošního roku je velmi významné
výrocí postavení místní kaple. Letos je tomu práve sto let, co byla místní
kaple postavena. Vzhledem k tomu, že v minulých nejméne padesáti letech,
nebyly vynaloženy žádné prostredky na její opravu a obnovu, bylo témer

 

nutností, stavbu pri tomto výrocí dustojne opravit.
Kompletní opravu provedla firma pana Humla z Chlumu. Uvnitr kaple byly
opraveny omítky, do výše oken se porídily tzv. sanacní omítky, které mají
odvádet vlhkost. Nedotcený zustal akorát prenádherne modrý, zlatými
hvezdami posetý strop. Zvencí byla porízena nová fasáda. Samozrejme se
nezapomnelo ani na nové oplocení. Opravu a údržbu veškerého mobiliáre,
tzn. oltár, lavice a nekteré sošky si vzal na starost pan František Kácha. Ten
provedl veškeré práce bez nároku na jakoukoliv odmenu. Celkové náklady
na opravu kaple a oplocení cinily témer 400 tisíc korun. Podekování patrí
všem hajanským obcanu, kterí se podíleli dle svých možností financními
prostredky. Celkem bylo vybráno 14.450,-- korun, které byly použity na
nové oplocení.
Sbírka na opravu místní kaple:

 

Cp. 2 - Jirí Novák 50,-- Kc
Cp. 3 - M. Hejnicová 80,-- Kc
Cp. 4 - Marie Beranová 100,-- Kc
Cp. 5 - František Tetaur 200,-- Kc
Cp. 6 - Josef Ubl 1000,-- Kc

 

- Stulíkovi 300,-- Kc

 

- Venclovi 300,-- Kc
Cp. 7 - Jana Sedláková + p. Janota 100,-- Kc
Cp. 8 - Petr Štepán 60,-- Kc + malba nápisu na kapli

 

Cp. 9 - Milada Klozarová 100,-- Kc
Cp. 10 - Jan Bartuška 20,-- Kc
Cp. 11 - Ladislav Wagner 1000,-- Kc
Cp. 12 - Božena Hrubešová 10,-- Kc
Cp. 14 - pí. Tíchová 100,-- Kc
Cp. 15 - Václav Ubl 200,-- Kc
Cp. 16 - Jaroslav Merhart 100,-- Kc
Cp. 17 - Josef Meloun st. 500,-- Kc
Cp. 18 - Bohuslav Bláha 200,-- Kc
Cp. 19 - Karel Vlas 100,-- Kc
Cp. 20 - Kuželka Jan 1000,-- Kc

 

- Kuželka Zdenek 1000,-- Kc
cp. 23 - Josef Chvátal 50,-- Kc
cp. 25 - Hana Mikešová 200,-- Kc
cp. 26 - Petr Lichtenstein 100,-- Kc
cp. 32 - Ludmila Buchová 50,-- Kc
cp. 35 - Jana Hrbková 50,-- Kc
cp. 36 - Jana Bláhová 1000,-- Kc
cp. 38 - Motykovi 50,-- Kc
cp. 41 - Dana Rícarová 500,-- Kc
cp. 42 - Bohuslav Šorna 100,-- Kc
cp. 47 - Pavel Spálenský 500,-- Kc

 

- Alena Spálenská 200,-- Kc
cp. 48 - Alena Mrkvicková 50,-- Kc
cp. 49 - Jaroslava Soukupová 100,-- Kc
cp. 50 - Jirí Dušek 100,-- Kc
cp. 51 - Helena Káchová 100,-- Kc + oprava mobiliáre kaple

 

cp. 53 - pí. Suchá 200,-- Kc
cp. 54 - Jirí Novák 200,-- Kc
cp. 56 - Marie Šavlová 100,-- Kc
cp. 57 - Jan Bouda 1000,-- Kc

 

- Jaroslav Král 10,-- Kc
cp. 58 - Václav Vanecek 100,-- Kc
cp. 61 - p. Šíp 50,-- Kc
cp. 65 - Josef Meloun 500,-- kc
cp. 66 - Miroslav Bartuška 200,-- Kc
cp. 67 - Pavel Vohryzka 1000,-- Kc + veškeré práce s destou

 

cp. 68 - Josef Michálek 100,-- Kc
cp. 70 - Jaroslav Moulis 100,-- Kc
cp. 72 - Bohumil Rada opracoval a venoval kámen na oplocení

 

cp. 74 - Jirí Jestráb 500,-- Kc

 

Vera Soukupová 200,-- Kc

 

chata Zdenka Vohryzková 200,-- Kc

 

chata Marie Trykarová 200,-- Kc

chata Tomášková 100,-- Kc

 

20,-- Kc

 

---------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vybráno 14450,-- Kc

náves s kapličkou

Pri tomto velmi kulatém výrocí postavení místní kaple byla zároven

 

obnovena tradice Hajanské pouti. Velká sláva zacala v nedeli 30. cervence
2000 v 10,30 hodin slavnostní hymnou a položením vence k pomníku
padlých v 1. svetové válce. K poslechu na návsi vyhrávala Hudba pana
Koubka

 

 Zdroj: novodobá kronika obce 1993-2000 - zkopírováno z originálu na www.hajany.net

Obrazek

 

Náhledy fotografií ze složky Hajany - kaple sv. Anny

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář