Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hajany - statistika

31. 3. 2010

 

 
Vyberte obec: Hajany (okr. Strakonice)
 
Sledovaný jev Nejčerstvější údaj
Kód obce   551597
1 Počet obyvatel 110 - 2
1 Přirozený přírůstek -3
1 Saldo migrace 2 - 3
2 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)   25,0 - 4
2 Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let   27,0 - 4
3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)   11,1 - 4
3 Počet obyvatel ve věku 65 let a více   12,0 - 4
6 Počet částí obce   1 - 4
8 Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%)   11,1 - 4
8 Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní   4 - 4
8 Počet uchazečů o zaměstnání   4 - 4
8 Počet uchazečů - absolventů   - - 4
8 Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců   - - 4
11 Počet dokončených bytů   2 - 5
11 Počet dokončených bytů v rodinných domech   2 - 5
17 Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem   .
18 Počet lázeňských léčeben    0 -4
18 Počet lůžek v lázeňských léčebnách    0 -4
22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)   78,1 - 4
23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)   61,0 - 4
24 Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)   36,1 - 4
27 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)   10,1 - 4
28 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)   7,4 - 4
29 Podíl lesů z celkové výměry (%)   4,4 - 4
30 Orná půda - rozloha (ha)   182 - 4
30 Chmelnice - rozloha (ha)   0  - -4
30 Vinice - rozloha (ha)   0 - -4
30 Zahrady - rozloha (ha)   8 - 4
30 Ovocné sady - rozloha (ha)   1 - 4
30 Trvalé travní porosty - rozloha (ha)   108 - 4
30 Lesní půda - rozloha (ha)   17 - 4
30 Vodní plochy - rozloha (ha)   28 - 4
30 Zastavěné plochy - rozloha (ha)   54
30 Ostatní plochy - rozloha (ha)   34 - 4
30 Zemědělská půda - rozloha (ha)   298 - 4
30 Celková výměra (ha)   382 - 4
30 Koeficient ekologické stability   0,73 - 4
37 Živě narození 1 - 3
37 Zemřelí 1 - 3
37 Přistěhovalí 3 - 3
37 Vystěhovalí 1 - 3
37 Průměrný věk 34,5 - 4
37 Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let 69 - 4
Poznámky
vybrané údaje z územně analytických podkladů
období: 31.12.2009
období: rok 2009
období: 31.12.2008
období: rok 2008

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář