Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyplněný dotazník - k územnímu plánu Hajan

27. 1. 2010
Dotazník
 
1. Jak dlouho v obci bydlíte?
 
3 roky.
 
2. Jaké výhody má bydlení a život právě v Hajanech podle Vašeho názoru?
 
Rovinatý terén, rybníky, les, blízkost Orlické přehrady (rybaření)
 
3. Pokud uvažujete o odstěhování, je důvodem:
 
Neuvažujeme v žádném případě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
4. Je v obci něco, na co jste hrdí, co máte rádi, co se vám líbí?
 
Hrdí jsme na chování zdějších sedláků v 50. letech - odpor proti kolektivizaci a bolšekům.
Rádi máme rodinku místních čápů a líbí se nám náš dům.
 
5. Je v obci něco, co nemáte rádi, nelíbí se Vám, za co se stydíte nebo co vám působí problémy. Uveďte, prosím, co:
 
Nemáme rádi ty sousedy, se kteří nám dělají problémy a paní starostku, která je v tom podporuje.
Dále to, že traktory, které obsluhují provoz kravínu, se chovají jak na závodní dráze a díky liknavosti obce nevyužívají cestu od kravína - viz parc.č. 1305 -  už od 4 hod. závodí obcí.
Proti kravínu podniku ze Lnář nic nemáme, ale obec má zajistit, aby cizí firma neobtěžovala vlastní občany.
Kdy bylo s občany v obci projednána změna územního plánu o rozšíření kravínu??   
 
6. Co Vám v obci chybí?
Normální klasická hospoda se sálem na tancovačky, plesy a pod. a pořádek ve vsi, nejen na návsi.
 
7. Považujete za správné:
 
Největším problémem pro normální život v obci Hajany, je to, že je prakticky vybydlená. Historické jádro obce a její přirozené centrum  je z více jak  50%  neobydleno, chalupy slouží jen k rekreaci pár dní v roce.
Nejlepší by bylo, aby byla obec řádně obydlena, jinak je většinu roku mrtvé místo. Pokud se na okrajích postaví nové domy, budou sloužit jen jako satelitní přespávací centrum Blatné.
 
8. Vidíte v obci rádi turisty, návštěvníky, cyklisty?
 
Turisty a návštěvníky nelze než v každém místě přivítat, jenže co obec turistům nabídne? Hospoda je jen občasná nálevna. Okolí zarostlé kopřivami, cesty nejen už nesjízdné na kole, ale už pomalu neschůdné. Meze u cest jsou uorávány, někde až do cesty, louky mizí, jsou osévány.Není pomalu kudy chodit. Okolí obecního rybníku neupravené, zarostlé - o nějakém posezení nebo dokonce třeba koupání pro děti, nelze vůbec uvažovat.
 
9. Měla by se podle Vás obec více propagovat, aby byla známější a navštěvovanější?
 
Jakákoliv informovanost o obci, činnosti zastupitelstva či plánech obce do budoucna, jak nejbližšího tak v delší perspektivě, považuje starostka obce za indiskréci, útok na vlastní osobu a vůbec nemravnost.Máme dojem, že vůbec o známost obce není zájem, alespoň se pro to nic nedělá.
 
10. Jak hodnotíte možnosti sportování v obci a co byste doporučovali zlepšit?
 
Možnost je pohybovat se v přírodě, protože ale až na pár rekreantů v létě,tu nikdo do přírody prakticky nechodí, je jakékoliv sportoviště zbytečné. Pokud se někdo věnuje nějakému sportu, musí v Blatné či jinde.Pro těch několik lidí, co tu bydlí, je jakákoliv investiční akce nesmysl.
 
11. Jak hodnotíte životní prostředí v obci?
Stav ovzduší, vod jak povrchových, tak podzemních je vynikající, většina republiky může jen závidět.
 
 
12. Jaké funkce doporučujete upřednostnit při úpravě návsi a veřejných prostorů.

 

 

 
13. Kde pracujete?
Jsme v důchodu.
 
14. K cestám mimo obec používáte převážně?
auto
 
15. Jak často jezdíte mimo obec?
často
 
16. Používáte linkový autobus?
ne
 
17. Důvodem Vašich cest mimo obec je převážně:
cokoliv
 
18. Váš dům slouží:
trvalému bydlení
 
19. Hodláte Váš dům v blízké době přestavovat?
ne - je v perfektním stavu.
 
20. Uvažovali byste v budoucnu o stavbě nového rodinného domu v Hajanech?
ne
 
21. Jak v současné době topíte?
dřevem
 
22. Souhlasíte s obnovou zaniklých obecních polních a lesních cest?

Ano, stokrát ano. Cest tu v minulosti bylo jistě daleko více. Nejpalčivějším momentálním problémeme je obecní cesta parcelní číslo 1305, která je zemědělsky obdělávána (snad obec dostává alespoň nějakou finanční náhradu) - je před kravínem - viz výřez z katastr. mapy. Nejenže spojuje cestu ke Tchořovicím s cestou k Hajanskému rybníku a Řečicím, ale měla by dle dokumentace k akci - Rozšíření kravína Hajany - sloužit k obslužnosti kravína - jízdy do kravína a alespoň z části  ulehčit provozu ve vesnici.

 
 
23. Který dům v obci považujete za nejhezčí?
 
Je pochopitelné, že pro každého, je ten jeho nejhezčí, už pro citový vztah. Z našeho pohledu pak nejhezčí jsou ty historické domy, které jsou zachované, nebo citlivě udržované ve své původní podobě a vesnickém stylu. Není nic trapnějšího, když si vesnice "hraje" na město.Nám se líbí např. tyto: 


a všechny na návsi vč. domu s čápy.
 
24. Který dům v obci se Vám líbí nejméně? Proč?
 
Jak už jsme psali, tak rozpadající se bývalá starostovna, pak pozemky okolo domu, kde bydlí starostka, kde jsou skladněny vraky osobních automobilů  (za domem) a na pozemku před domem jsou zaparkovány nákladní, osobní auta, autobusy a různé jiné stroje ve stavu: od pojízdných, skoro pojízdných až po rozpadající se vraky. Stále jich přibývá a pro vesnici je to velmi ostudný pohled při příjezdu od Blatné.
 
Na závěr dotaz - kdy bylo konáno veřejné projednání změny územního plánu v  Hajanech, v souvislosti s rozšířením kravínu Patřícímu ZD Lnáře? Dokonce jsme se ex post z internetu dozvěděli, že i my (Beranovi č.p.47) jsme byli účastníci řízení.

 

 

 
 
Dotazník vyplnili: manželé Beranovi, č. p. 47, Hajany

 


Náves je jako z cukru, obecní dům ač skoro nový -  po drahé rekonstrukci, kaplička bez chyby. Ovšem bývalý domek, kde byla dříve úřadovna starosty se rozpadá uprostřed vesnice - viz foto.Nepoužívá se ani jako sklad.Potřeboval by opravit a využívat, nebo zbourat. Je to ostuda.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář