Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná zakázka: Polní cesta SR9 a retenční nádrž v k. ú. Hajany u Blatné

 

Detail veřejné zakázky: http://www.b2bpoptavka.cz/polni-cesta-sr9-retencni-nadrz-v-k-u-hajany-u-blatne/verejna-zakazka-173879/

Polní cesta SR9 a retenční nádrž v k. ú. Hajany u Blatné

Veřejná zakázka ze dne : 22.03.2013

 

Informace o zakázce

Popis zakázky: Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je novostavba polní cesty SR9 v k. ú. Hajany u Blatné o délce 1 088 m a šířce 3,5 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice. Účelem stavby je zpřístupnění pozemků v rámci KPÚ Hajany u Blatné. Dále se pak bude jednat o realizaci retenční nádrže v k. ú. Hajany u Blatné, která je součástí plánu společných zařízení KPÚ Hajany u Blatné. Cílem stavby je zlepšení odtokových poměrů v lokalitě.
Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: 394374
Zadavatel-název/jméno: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
IČ zadavatele: 01312774
Datum zveřejnění: 22-03-2013
Země: Česká republika
CPV: 45233000-9
 
Usnesení č. 36/2010
  1. Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou retenční nádrže v k. ú. Hajany u Blatné, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Martinou Hřebekovou v roce 2008. Stavba je protipovodňovým opatřením navrženým v rámci společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Hajany u Blatné. Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 1333, 1334, 1356 dle KN v k. ú. Hajany u Blatné, na kterou bylo dne 09. 02. 2009 vydáno stavební povolení č. j. MUBL 8826/2008, které nabylo právní moci dne 28. 02. 2009. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podání žádosti a vyjádření souhlasu s realizací stavby Pozemkovému úřadu Strakonice.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
  1. Zdržel se hlasování

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář