Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokus o puč čtyř hajanských zastupitelů. Vrátí se staré pořádky? Snad ne.

 

Vážení spoluobčané,

 

vzhledem k situaci, která nastala těsně před konáním 10. zastupitelstva obce Hajany (celkem 4 zastupitelé se omluvili z účasti na tomto zasedání), se svolává konání 10. zastupitelstva obce Hajany na 13.12.2015 v 9 hod.

 

S přátelským pozdravem

 

 

Miroslav Bláha

 

starosta obce Hajany

tel: +420 602 444 330

e-mail: obec.hajany@tiscali.cz

web: www.hajany.net

a

Zdeňka Jestřábová

 

místostarostka obce Hajany

tel: +420 739 568 289

OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
 
 

O Z N Á M E N Í   O   K O N Á N Í   
 
 
X. zasedání zastupitelstva obce Hajany
 
dne 13. 12. 2015 v 9,00 hodin na Obecním úřadě Hajany
 

 
 
Návrh programu jednání:
 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání opravy MK Zbiroh – aktuální status
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 8 – 1. října 2015 ze dne 1.10.2015
6. Projednání Místního programu obnovy venkova na období 2016 – 2021
7. Projednání žádosti o dotaci z POV 2016 
8. Projednání pronájmu Obecní hospody
9. Projednání obsazení funkce „knihovnice“ 
10. Projednání Rozpočtového výhledu Obce Hajany na roky 2016 - 2021
11. Projednání Rozpočtu Obce Hajany na rok 2016
12. Projednání Smlouvy o výstavbě pana XY
13. Projednání Smlouvy o výstavbě pana XY
14. Projednání kulturních akcí do konce 1. kvartálu 2016
15. Projednání schválení daru rodině XY
16. Projednání dřevo na Zbirohu
17. Příkaz k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce
18. Volba členů valné hromady spolku NIVA
19. Projednání podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace – výdaje SDH
20. Projednání zrušení pevné tel. linky 
21. Schválení aktualizace Pasportu MK, plánu ZÚ, Pasportu SDZ
22. Projednání příspěvku obce Hajany SOBu na společném projektu Pasporty
23. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
24. Různé
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 6. 12. 2015
 
        Sejmuto dne: 13. 12. 2015

Zdroj: email a web obce

PŘIJDĚTE VŠICHNI, KTERÝM JDE O LEPŠÍ HAJANY A NECHCEME ZPĚT VOHRYZKOVIC ÉRU. DOST JICH BYLO!!!!
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář