Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Z N Á M E N Í  O  K O N Á N Í

I. zasedání zastupitelstva obce Hajany
dne 24. 1. 2016 v 15,00 hodin na Obecním úřadu Hajany

 

Návrh programu jednání:

 

 

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 7
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 9
6. Projednání Rozpočtového opatření č. 10
7. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015
8. Projednání výsledků hospodaření za rok 2015
9. Projednání inventarizace
10. Projednání zprávy kontrolního výboru
11. Projednání zprávy finančního výboru
12. Projednání výběru uchazeče na pozici knihovnice
13. Projednání odprodeje obecního dříví – zájem občanů
14. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
15. Projednání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – Obec Hajany
16. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
17. Projednání výše poplatků za odvoz odpadů, za psy a vodu
18. Projednání záměru zpracování projektu – víceúčelové zařízení
19. Projednání zpracování projektu kanalizace
20. Projednání nákupu kontejnerů na tříděný odpad
21. Projednání kulturních akcí do konce 1. kvartálu 2016
22. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
23. Různé


 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 16. 1. 2016

 

 Sejmuto dne: 24. 1. 2016


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář