Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdroj web obce

 

Návrh rozpočtu Obce Hajany pro rok 2017

 

Rozpočtové výdaje:

nákup materiálu

pěstební činnost

80 000 Kč

 

nákup služeb

pěstební činnost

200 000 Kč

 

nákup materiálu

rybářství

7 000 Kč

 

nákup služeb obecní studna

10 000 Kč

 

neinvestiční transfery obcím

3 000 Kč

 

neinvestiční transfery obcím

2 500 Kč

 

činnosti knihovnické

5 000 Kč

 

elektrická energie

VO

65 000 Kč

 

opravy a udržování VO

5 000 Kč

 

sběr a svoz komunálního odpadu

110 000 Kč

 

ostatní správa v oblasti krizového řízení

5 000 Kč

 

nákup materiálu

požární ochrana

25 000 Kč

 

PHM

požární ochrana

8 000 Kč

 

služby

požární ochrana

70 000 Kč

 

opravy a udržování

požární ochrana

10 000 Kč

 

odměny členů zastupitelstva

230 000 Kč

 

povinné pojistné na ZP

23 000 Kč

 

ostatní osobní výdaje (dohody)

182 000 Kč

 

DDHM

50 000 Kč

 

 

nákup materiálu

60 000 Kč

 

elektrické energie OD

15 000 Kč

 

PHM

12 000 Kč

 

služby pošta

3 000 Kč

 

 

služby telekomnikací a radiokomunikací

10 000 Kč

 

výdaje na dodavatele pořízení informací

50000 Kč

 

 

školení

1 000 Kč

 

ostatní služby

387 500 Kč

 

opravy a udržování

50 000 Kč

 

cestovné

5 000 Kč

 

pohoštění

40 000 Kč

 

věcné dary

5 000 Kč

 

ostatní neinvestiční transfery veřejného rozpočtu

5 000 Kč

 

platby daní a poplatků

5 000 Kč

 

úroky vlastní

20 000 Kč

 

služby peněžních ústavů

20 000 Kč

 

Celkem

1 779 000 Kč

 

splátky úvěru na plynofikaci obce

157 000 Kč

splátky úvěru na kanalizaci obce

64 000 Kč

Celkem

2 000 000 Kč

 

 

Rozpočtové příjmy

 

daň z příjmu fyzických osob ze závazné činnosti

230 000 Kč

 

daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

25 000 Kč

 

daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

35 000 Kč

 

daň z příjmu právnických osob

350 000 Kč

 

daň z přidané hodnoty

600 000 Kč

 

poplatek za odpad

95 000 Kč

 

poplatek ze psů

7 000 Kč

 

odvod z výtěžku provozování loterií

6 500 Kč

 

 

správní poplatky

2 000 Kč

 

daň z nemovitostí

140 000 Kč

 

dotace na výkon správy

55 000 Kč

 

příjmy z pronájmu pozemků

95 000 Kč

 

příjmy z poskytování služeb a výrobků

20 000 Kč

 

příjmy z úhrad podle

paragrafu 32a horního zákona

55 000 Kč

 

vodné

12 000 Kč

 

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

18 000 Kč

 

příjmy z prodeje pozemků (stavebních parcel)

241 600 Kč

 

 

komunální odpad

recyklace

11 300 Kč

 

příjmy z úroků

1 600 Kč

 

Celkem

2 000 000 Kč

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář