Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HAJANY ZA ROK 2012

 

 

Upravený rozpočet

Skutečnost

Příjmy

2.053.348,-- Kč

2.049.331,01 Kč

Výdaje

1.884.908,-- Kč

1.869.193,84 Kč

Saldo

168.440,-- Kč

180.137,17 Kč

 

 

Stav běžného účtu:

K 01. 01. 2012

194.921,70 Kč

K 31. 12. 2012

218.290,87 Kč

 

Stav úvěrového účtu:

K 01. 01. 2012

979.856,-- Kč

K 31. 12. 2012

823.088,-- Kč

 

Přijaté dotace v roce 2012:

Od koho

Název

Dotace

Vlastní podíl

Celkem

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova

Dovybavení vnitřního a venkovního mobiliáře obce Hajany

150 000,00 Kč

120 420,00 Kč

270 420,00 Kč

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova

Úroky z úvěru - Plynofikace obce Hajany

32 000,00 Kč

13 761,45 Kč

45 761,45 Kč

Jihočeský kraj – GP na podporu JSDHO obcí Jč kraje

Obnova požární techniky JSDHO Hajany

61 000,00 Kč

27 080,00 Kč

88 080,00 Kč

Jihočeský kraj – GP drobné sakrální architektury

Oprava čtyř sakrálních staveb na území obce Hajany

20 000,00 Kč

13 600,00 Kč

33 600,00 Kč

Jihočeský kraj - GP tvorba územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Hajany

59 400,00 Kč

59 400,00 Kč

118 800,00 Kč

Jihočeský kraj

Neinvestiční dotace pro SDH Hajany

1 200,00 Kč

0,00 Kč

1 200,00 Kč

Jihočeský kraj

Výkon státní správy

60 100,00 Kč

0,00 Kč

60 100,00 Kč

Jihočeský kraj

Volby do zastupitelstva kraje

25 288,00 Kč

0,00 Kč

25 288,00 Kč

Jihočeský kraj

Volby prezidenta ČR

800,00 Kč

0,00 Kč

800,00 Kč

Celkem

 

409 788,00 Kč

234 261,45 Kč

644 049,45 Kč

 Více informací o financích obce Hajany: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/60829257

 

Přílohou závěrečného účtu jsou rozpočtové příjmy a výdaje z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M., rozvaha a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

 

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

 

Porovnání dvou obcí: Chlum a Hajany

Finanční ukazatele
Příjmy (konsolidované) 4 235 tis. Kč 2 049 tis. Kč
Výdaje (konsolidované) 2 992 tis. Kč 1 869 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolidované) 1 243 tis. Kč 180 tis. Kč
Dluhová služba
Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč 0 tis. Kč
Hrazené úroky 0 tis. Kč 46 tis. Kč
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků 0 tis. Kč 157 tis. Kč
Dluhová služba celkem 0 tis. Kč 203 tis. Kč
Majetek
Majetek celkem 26 025 tis. Kč 19 518 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek 17 260 tis. Kč 19 061 tis. Kč
Pohledávky brutto 665 tis. Kč 22 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky brutto 665 tis. Kč 22 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky netto 665 tis. Kč 22 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek 8 052 tis. Kč 218 tis. Kč
Závazky
Cizí zdroje celkem 107 tis. Kč 886 tis. Kč
Dlouhodobé závazky 0 tis. Kč 823 tis. Kč
Krátkodobé závazky 107 tis. Kč 63 tis. Kč
Hospodaření
Náklady 2 495 tis. Kč 2 072 tis. Kč
Výnosy 4 652 tis. Kč 2 064 tis. Kč
Výsledek hospodaření 2 156 tis. Kč -8 tis. Kč

 Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/porovnani/zobrazeni/48222631-60829257

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář