Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv obce Hajany

 

Archiv obce Hajany


 


 

Vývoj a dějiny původce fondu


 


 

 

Do roku 1960 patřila obec do okresu Blatná. Po reorganizaci okresů v roce 1960 spadají Hajany do okresu Strakonice.

Zrušení poddanství v roce 1848 přineslo zásadní změny v poměru vrchnosti k obci. Obecní správa v čele s rychtářem – později starostou se stala nezávislou na majitelích panství. Skončila patrimoniální správa a řízení obecních záležitostí přešlo do rukou samosprávy a jejich nadřízených orgánů, okresních úřadů

V letech 1869 – 1960 patřila obec k okresu Blatenskému. Od roku 1960 je součástí okresu Strakonického.

2 - Obecní záležitosti řídil obecní výbor a představenstvo: na základě zákona číslo 76/1919 sb. změněn název obecních orgánů na obecní zastupitelstvo a obecní rada. Obecní rada se skládala ze starosty a členů rady (původně alespoň dvou starších či obecních radních). Členové obecní rady byli též členy obecního zastupitelstva, které volili všichni občané obce, mající volební právo. Zastupitelstvo pak ze sebe volilo starostu a členy obecní rady. Obecní funkcionáři byli voleni na období šesti let (původně tří let). Funkce byly bezplatné, jen starosta dostával podle rozhodnutí zastupitelstva určitý plat. Působnost obce byla samostatná a přenesená. Do oboru samostatné působnosti obce spadala správa o bezpečnost obecního jmění, péče o obecní cesty a silnice, dozor k záležitostem potravním, zdravotním, čeledním, mravnostním, péče o chudé a o školství a stavebně-policejní dozor. Fond obce zahrnuje archiválie z období, které končí převzetím správy obce místním národním výborem, případně místní správní komisí.

 

 

Počet obyvatel/ Rok

1869 1880 1900 1910 1921 1930 1950 1961

355    365    271   179  256   226   202   159

 

  V letech 1974 – 1993 byla obec Hajany součástí města Blatná a od 1. 1. 1994 je opět samostatnou obcí.

  Starostové obce Hajany:

  Václav Bouše, úřadující radní, 1851 – 1855; Matěj Nepodal, 1858 – 1860; Josef Pečánka, čp. 20, 1868 – 1876; Matěj Nepodal, 1876 – 1904; Matěj Nepodal (syn), 1904 – 1919; Josef Fořt, 1919 – 1921; Vojtěch Jánský, čp. 35, 1921 – 1931; Josef Vrána, čp. 30, 1931 –1938.

   

  II. Vývoj a dějiny fondu

 •  

 • Fond obce Hajany byl pravděpodobně uložen v budově obecního úřadu v Hajanech.

 • Do státního okresního archivu ve Strakonicích byl převezen kolem roku 1953. Jelikož neexistuje předávací protokol, nelze určit, kdy k převzetí materiálů došlo.

 •  

 • III. Archivní charakteristika fondu Stav fondu je velice torzovitý. Dochovala se kronika obce, účetní knihy a karton spisů. Vnitřní skartace nebyla provedena žádná.

 •  

 • IV. Stručný rozbor fondu

  Fond obsahuje 22 inventárních čísel. Pamětní knihu z let 1914 – 1933, čtyři účetní knihy a jeden karton spisů týkajících se správy a hospodaření obce.

  • -

  •  

  • IV. Záznam o uspořádání fondu Fond Archiv obce Hajany zpracovala a inventář sestavila v listopadu 2008 Jitka Koubová, SOkA Strakonice. Prameny: Osobní fond J.P.Hille 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář