Jdi na obsah Jdi na menu
 


Články

Nová tarifní soustava - úspory elektřiny se nevyplatí
30.1.2016 | redakce
Vyšší paušály za distribuci elektřiny a nižší cena skutečně spotřebované energie. Zákazníci by si měli spočítat v Kalkulátoru jističů optimální velikost jističe, ale změnou dodavatele mnohdy mohou jednorázově ušetřit více, upozornil v reportáži ČT Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru TZB-info.
Podle návrhu Nové tarifní soustavy elektřina podraží většině malých spotřebitelů
22.1.2016 | ERÚ, Ing. Jan Schindler, redakce
V současné době prochází odvětví energetiky transformací, která by se dala nazvat jako „doba decentralizační". Její hlavní charakteristikou je rozšiřování výstavby malých výroben, především na bázi obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, budovaných přímo v místě spotřeby nebo její blízkosti. Tyto změny promítá Energetický regulační úřad i do nové tarifní struktury.
diskuse: 28 příspěvků, poslední 29.01.2016 21:43

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii
Články

Nová tarifní soustava - úspory elektřiny se nevyplatí
30.1.2016 | redakce
Vyšší paušály za distribuci elektřiny a nižší cena skutečně spotřebované energie. Zákazníci by si měli spočítat v Kalkulátoru jističů optimální velikost jističe, ale změnou dodavatele mnohdy mohou jednorázově ušetřit více, upozornil v reportáži ČT Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru TZB-info.
Podle návrhu Nové tarifní soustavy elektřina podraží většině malých spotřebitelů
22.1.2016 | ERÚ, Ing. Jan Schindler, redakce
V současné době prochází odvětví energetiky transformací, která by se dala nazvat jako „doba decentralizační". Její hlavní charakteristikou je rozšiřování výstavby malých výroben, především na bázi obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, budovaných přímo v místě spotřeby nebo její blízkosti. Tyto změny promítá Energetický regulační úřad i do nové tarifní struktury.
diskuse: 28 příspěvků, poslední 29.01.2016 21:43

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii

Nová tarifní struktura ERÚ: Platba za elektřinu dle jističe

Energetický regulační úřad (ERÚ) připravuje Českou republiku na nové tarify elektřiny, které mají být přijaty pro rok 2017. Nová tarifní struktura se dotkne prakticky všech účastníků trhu s elektřinu. Hlavní změnou je platba za jistič, se kterou část veřejnosti nesouhlasí, protože se obává zvýšení cen elektřiny.

Rozšiřování výstavby decentralizovaných zdrojů energie vede podle úřadu k situaci, kdy jedna skupina spotřebitelů bez vlastních výroben křížově dotuje skupinu druhou, která část své spotřeby sama produkuje. Zároveň má změna tarifní struktury ČR přiblížit ostatním státům EU, kde se fixní položky regulované části podílejí na koncové ceně elektřiny značně více než u nás.

Pro snadnější orientaci jsme připravili hlavní body textu:

Snaha o transparentnější systém

Deklarovanou hlavní snahou ERÚ je to, aby jednotlivé složky regulované ceny odpovídajícím způsobem odrážely strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí. Má vést zákazníky k uhrazení těch nákladů, které svými požadavky a chováním vyvolali.

„(Současná tarifní struktura)…nevede k racionalizaci požadavků zákazníků a tím zvyšuje neúměrně náklady systému (rezervovaný příkon zákazníků na VVN a VN je dvojnásobný oproti skutečné velikosti odběrů).“
Ondřej Touš, ředitel odboru elektroenergetiky ERÚ

Protože se jedná o komplikovanější problematiku, rozdělili jsme pro Vás dnešní článek na dva. V tomto díle si konkrétně představíme změny, které ERÚ plánuje zavést a v následujícím pak na modelových příkladech ukážeme, co to udělá s našimi účty za elektřinu.

Hlavní změnou jsou platby za jistič

oez.cz

Asi nejdiskutovanější změnou nového systému plateb je změna struktury poplatků za složku ceny služeb přenosové soustavy a ceny služeb distribuční soustavy. Zmenšit se má velikost plateb závislých na objemu odebrané elektřiny a zvýšit naopak stále regulační platby, tedy cena za rezervovaný příkon či jistič.

ERÚ operuje se dvěma stěžejními argumenty:

 • Rezervovaný příkon u zákazníků na velmi vysokém napětí (VVN) a vysokém napěti (VN) či velikost jističů u spotřebitelů na nízkém napětí (NN) je značně naddimenzována. To je spojeno s dodatečnými náklady pro distribuční a přenosovou soustavu, jelikož ty musí být připraveny na vyšší zatížení, než je reálné.
 • Současná tarifní struktura (STS) zvýhodňuje zákazníky s vnořenou výrobou na úkor ostatních spotřebitelů.

ERÚ zároveň udává, že se objem vybraných poplatků touto změnou nezvýší, dojde pouze k přenesení části nákladů z jedné části spotřebitelů na jiné. K dispozici je prozatím kalkulátor, s jehož pomocí může každý zjistit, jak s jeho účty za elektřinu změna tarifů zahýbá.

Kdo vlastně na platbě za elektřinu ušetří?

Podle prvních komentářů to nicméně vypadá, že bude existovat velká skupina lidí, která na změnách prodělá a možná ne zcela vlastní vinou.

Pohoršit si tak mají šetřivé rodiny s efektivními spotřebiči a nízkou spotřebou, díky zvýšení fixní položky regulované části ceny elektřiny. Snížení poplatku za spotřebovanou megawatthodinu elektřiny může také vést k plýtvání, vytrácí se zde motivace šetřit.

Majitelé víkendových domů či chat také nebudou nadšeni. Často totiž mají zabudovaný silnější, trojfázový jistič, tak aby utáhl zapojení i několika náročnější spotřebičů dohromady. Naopak jejich spotřeba energie je nízká, tudíž i v tomto případě dojde k výraznému nárůstu poplatků.

Speciální kategorií jsou poté odběratelé, jenž si pořídili decentralizovaný zdroj energie, a proti kterým je vlastně novelizovaný systém plateb za elektřinu z části namířen. ERÚ mluví o „free ridingu“, tedy situaci, kde malovýrobci platí o poznání méně za regulované ceny, než jejich sousedé bez vlastního zdroje (například solárních panelů na střeše) přesto, že jsou oba zákazníci na centrální síti, byť rozdílně, závislí. Pravdou nicméně zůstává, že se nyní investiční logika do decentralizovaných zdrojů značně promění, finanční úspora totiž probíhá ve snížení spotřeby elektřiny, ne obejití poplatku za jistič.

Zajímavé bude i to, jak si nový systém plateb poradí s integrací elektromobilů, které obvykle vyžadují instalaci silného jističe.

Na druhou stranu ERÚ otevřelo připomínkové řízení, kde je možné přispívat do 31. května 2016 a proklamuje, že „sociální rozměr“ celé změny a některé tarify mohou být v jeho rámci upraveny.

„Snažíme se naopak spotřebitele do budoucna chránit a umožnit jim bezpečné dodávky za přijatelnou cenu i v případě, kdy bude klesat spotřeba a cena za jednotku distribuce by tak na kWh výrazně rostla. Více peněz se na distribuci nebude vybírat, celkový „balík“ bude stejný jako nyní.“
Ondřej Touš, ředitel odboru elektroenergetiky ERÚ

bmw i3 nabíjení

Hlavní změny tarifů elektřiny krok za krokem

Úprava rozdělení nákladů

Jak je již uvedeno výše, jednou z hlavních změn je úprava rozdělení nákladů provozovatelů soustav mezi stálou a proměnnou složkou ceny služeb přenosové soustavy a ceny služeb distribuční soustavy. Zvětšit se mají stálé regulované platby (cena za rezervovaný příkon či cena za jistič) a zmenšit velikost plateb závislých na objemu odebrané elektřiny.

Vyčlenění nového poplatku a změna z kapacity na příkon

Ze současné fixní ceny vázané na výkonový požadavek zákazníka bude osamostatněna cena za místo připojení. Tato cena má za účel pokrýt náklady provozovatele přenosové a distribuční soustavy spojené s měřením, odečty a fakturací spotřeby elektřiny a náklady na pořízení a údržbu měřících zařízení.

Nová tarifní sktruktura je u ceny zajištění distribuce elektřiny na hladinách VVN a VN a na hladině NN totožná (jen její výše se u jednotlivých tarifů určuje rozlišně). Tedy platba za rezervovanou kapacitu distribuční sítě a platba za rezervovanou kapacitu se nahrazuje platbou za rezervovaný příkon.

Cena zajištění distribuce elektřiny se tak bude skládat ze tří složek:

 • Cena za rezervovaný příkon v Kč/MW
 • Cena za místo připojení (nezávislá na velikosti rezervovaného příkonu) v Kč/místo připojení/měsíc
 • Cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh, vztažená na odebrané množství elektřiny

Pro domácnosti i u podnikatelského maloodběru nadále zůstávají zachovány dvoutarifní sazby – nízký tarif (NT) a vysoký tarif (VT). Cenové rozdíly mezi nimi se však mají zmenšit.

Cena za systémové služby se mění z platby vázané na množství odebrané elektřiny (99,71 Kč/MWh pro rok 2016) na platbu vázanou na rezervovaný příkon (popř. na velikost hlavního jističe u hladiny nízkého napětí).

Podporované zdroje energie

Do konce roku 2015 byl poplatek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie odvislý od množství odebrané elektřiny, maximálně však ve výši 495 Kč/MWh. Již od 1. ledna 2016 je však nově poplatek vztažen na rezervovaný příkon.

Výše platby za dané fakturační období je nicméně nadále omezena tak, že zákazník zaplatí maximálně částku danou součinem 495 Kč/MWh a množstvím odebrané elektřiny. Žádný zákazník tak nezaplatí za odebranou megawatthodinu více, než podle předcházejícího tarifního systému.

Snížení počtu tarifních sazeb na hladině nízkého napětí

U zákazníků kategorie „podnikatelský maloodběr“ dochází ke snížení počtu sazeb ze 13 na 7, u kategorie „domácnost“ z 10 na 5. Tabulka je uvedena dále v článku.

Nová sazba pro odběry s neblokovanou spotřebou

Na hladině nízkého napětí se nově zavádí distribuční sazba, která umožní obchodníkům nabízet elektřinu ve dvou tarifech (VT a NT) i pro ty zákazníky, kteří nemají řízené spotřebiče nutné pro přiznání stávajících dvoutarifních sazeb (vytápění nebo zařízení pro ohřev vody na elektřinu).

Výsledný úsporný efekt má tak záviset pouze na nabídce cen ze strany obchodníků a na samotném zákazníkovi – čím více své spotřeby přenese do NT, tím více ušetří.

Konkrétně bude u kategorie „podnikatelský maloodběr“ (nová sazba D2Bc) s dobou NT 20 hodin se dvěma přerušeními pásmem VT v ranní a večerní špičce pro každý den v týdnu.

U kategorie „domácnosti“ (nová sazba D2Bd) bude doba NT taktéž 20 hodin se dvěma přerušeními pásmem VT v ranní a večerní špičce pro každý pracovní cen v týdnu a celý víkend.

Dopady změn tarifů na účastníky trhu s elektřinou

vypínač

Odběratelé elektřiny

ERÚ předpokládá, že v celkové sumě zákazníci zaplatí za služby placené prostřednictvím regulovaných cen stejně jako doposud, protože způsob výpočtu tzv. povolených výnosů a nákladů na ztráty, na němž jsou regulované ceny založeny, se nemění.

Dojde však ke změně v rozložení cenového zatížení mezi zákaznickými skupinami. Více než doposud tak mají zaplatit spotřebitelé s nevhodně zvoleným rezervovaným příkonem vzhledem k výši jejich odběru (tj. případy, kdy je rezervovaný příkon jen zřídka využíván v blízkosti své maximální kapacity).

Podle ERÚ budou hodnoty ročního využití rezervovaného příkonu menší než 100 hodin (podíl roční spotřeby elektřiny v kWh a rezervovaného příkonu v kW) znamenat zvýšení plateb. Naopak úspory mají dosáhnout ti, u kterých bude tato hodnota větší než 500 hodin. Snahou úřadu je, aby zvýšení či snížení plateb pro jednotlivé zákazníky nebylo příliš markantní.

Struktura změn je stejná pro všechny hlavní spotřebitelské skupiny, avšak u zákazníků na hladině nízkého napětí dochází od ledna 2017 k restrukturalizaci tarifních sazeb a automatickému převodu zákazníků, dle následující tabulky.

Níže jsou shrnuty dodatečné připomínky a fakta související s touto změnou:

 • Pravděpodobná je změna v neregulované části ceny elektřiny, zejména u sazeb C35d, C55d, C56d, D35d, D55d, D56d.
 • Ačkoliv zákazník bude převeden do nové tarifní sazby automaticky, může si zvolit i jinou sazbu, pro niž bude splňovat stanovené podmínky. K usnadnění takového rozhodnutí má pomoci cenový kalkulátor.
 • ERÚ apeluje na spotřebitele, aby prověřili, zda jejich hlavních jistič nemá s ohledem na instalované spotřebiče příliš velkou hodnotu (cena za instalovaný příkon se totiž zvyšuje).
 • Ruší se tzv. víkendová sazba, zákazníci budou automaticky převedení na jednotarifní sazbu. Případnou vhodnou náhradou má být dvoutarifní sazba s neblokovou spotřebou elektřiny (D2Bd).
 • Zákazníci s dvoutarifní sazbou s blokováním spotřeby dosáhnou na regulované ceny této sazby pouze v případě dosažení stanoveného minimálního podílu odběru elektřiny v NT na celkovém odebraném množství (je možno je zjistit pomocí kalkulátoru). V případě nesplnění této podmínky budou zákazníkovi účtovány regulované ceny jako u jednotarifní sazby.
 • Nová cena za místo připojení bude výrazně vyšší u spotřebitelů, kteří mají zároveň instalovanou výrobnu energie nad 10 kW.
 • Cena za systémové služby bude nově vázaná na velikost hlavního jističe, ne na množství odebrané elektřiny, jak tomu bylo doposud.
 • ERÚ informuje zákazníky o tom, že mají možnost v předstihu v průběhu roku 2016 srovnat výši plateb v novém tarifním systému se současným systémem pomocí cenové kalkulačky.

Výrobci elektrické energie

Solární elektrárny na střeše

Výrobci elektřiny neplatí regulované ceny za dodávku elektřiny do elektrizační soustavy, tedy neplatí za rezervovaný výkon. Naopak platí za hodnotu rezervovaného příkonu, který se (na požádání výrobce) může snížit o hodnotu příkonu pro vlastní spotřebu.

Dovolené snížení příkonu se u jednotlivých technologií liší:

 • 0,01 % z instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí a 0 % na hladině nízkého napětí,
 • 1 % z instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren,
 • 5 % z instalovaného výkonu plynových elektráren (paroplynové a spalovací, mimo bioplyn),
 • 6 % z instalovaného výkonu jaderných elektráren,
 • 10 % z instalovaného výkonu výroben ostatních typů.

Výrobci elektřiny tak platí za:

 • Cenu za rezervovaný příkon, která může být případně snížená o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu (v mezním případě nemusí platit nic, protože veškerý oběr je pro technologickou vlastní spotřebu).
 • Cenu za systémové služby podle hodnoty rezervovaného příkonu se stejnou logikou jako výše.
 • Cenu za místo připojení a za použití sítí.

Hodnota rezervovaného příkonu se dá dále snížit pod hodnotu hlavního jističe, pokud má zákazník na hladině nízkého napětí výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 10 kW a více. V jeho odběrném místě ale musí být osazeno zařízení, které je schopné vyhodnocovat průběhy obou směrů toků elektřiny. Sjednaná hodnota příkonu bude vyhodnocována na základě měření a její překročení bude penalizováno.

Pokud je výrobce elektřiny současně zákazníkem, tj. pokud poměr hodnoty instalovaného výkonu k hodnotě rezervovaného příkonu je menší než 5, nemá právo na snížení hodnoty rezervovaného příkonu z titulu technologické vlastní spotřeby (platí pro všechny napěťové hladiny).

V případě odstávky může výrobce elektřiny požádat o navýšení hodnoty svého rezervovaného příkonu na dobu odstávky o část příkonu pro technologickou vlastní spotřebu, aby se vyhnul sankcím za překročení rezervovaného příkonu.

Obchodníci s elektřinou

Se zavedením nové tarifní struktury budou obchodníci s elektřinou muset upravit své systémy pro informování zákazníků a fakturační systémy. Dále budou muset upravit ceníky a provést úpravy v komunikaci se zákazníky, což zahrnuje přikládání přílohy k fakturám vysvětlující změny tarifní struktury a způsobu fakturace.


 

 1.  
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pohádka 5

(Tojeono, 6. 3. 2016 12:10)

Rádcové to však nechtěli jen tak nechat a znovu přemýšleli jakou daň ještě vybrat. Bylo potřeba vymyslet opět něco, co by platil pokud možno každý. Tak rádcové přemýšleli co má každý- skoro každý má nohy, ruce, hlavu, nos a dírku (do nosu) a protože Spravedlivé království bylo pokrokové, měl každý boty a jistič před elektroměrem. Vybírali, a protože daň z jističe moc nefungovala, padla volba na daň z bot a platit se bude podle jejich velikosti. Při projednávání sice padla námitka o hrozbě, že neoddaní podaní si budou vyměňovat boty za menší, až je budou tlačit, někteří budou špatně chodit a při robotě budou špatně pracovat, někteří vychytralí podaní si dokonce useknou palec, aby mohli nosit menší boty, nebo budou dokonce chodit bosi. Námitka však byla zamítnuta s tím, že spravedliví drábové už dohlédnou, aby se takové nepravosti neděly a že 42 tisíc zlatých je přeci potřeba nějak vybrat, aby se mohlo baronům zaplatit a nebyla válka.
A bylo rozhodnuto královským výnosem o zavedení daně a to ihned.
Jenže oddaní podaní už králi a rádcům ani jejich rozhodnutím nevěřili, měli už všeho plné zuby, vzali vidle a hnali krále, rádce a všechny jejich poskoky pryč. Napřed do království Slunečních baronů a pak i s barony až do Půlnočního království (tam byla furt tma a sluneční baroni měli po ptákách). Ve Spravedlivém království a království Slunečních baronů byla nastolena spravedlivá diktatura. Osvíceným diktátorem obou království se stal ten, co měl nejdelší vidle, jeho rádci a pomocníky a dráby všichni, co měli také dlouhé vidle a diktátora podporovali. Všem ostatním bylo zakázáno držení vidlí pod trestem ztráty hrdla. Všechny daně byly ponechány včetně daně z bot a trakařů. Podaným bylo zakázáno remcat, kdo remcal, byl oběšen na nejbližším stromě bez soudu. A ve sjednocené Spravedlivé diktatuře byl klid a pořádek, jednou do roka se konaly velkolepé slavnosti na oslavu velkého spravedlivého diktátora, diktátorství bylo dědičné na věčné časy.

Milé děti, to je konec pohádky. Ze špatného konce by si měli vzít všichni králové a rádcové ponaučení, že podaní mají doma vidle a občas je mohou použít. A podaní by si zase měli vzít ponaučení, že ne vždycky, když vyženou krále, rádce a jejich poskoky, budou platit menší daně. Obvykle je to naopak.
Podaní- pesimisté říkají, že je tak špatně, že už hůř být nemůže, optimisté říkají, i může, i může.


zdroj 1- (odkaz vlož do příkazového řádku prohlížeče)
http://www.denik.cz/ekonomika/vitaskova-nedovolim-aby-nove-tarify-poskodily-domacnosti-20160205.html

zdroj 2-(odkaz vlož do příkazového řádku prohlížeče)
http://www.tzb-info.cz/13803-jistice-jak-jsou-na-tom-rakusane

zdroj 3- (odkaz vlož do příkazového řádku prohlížeče)
http://oze.tzb-info.cz/13383-jak-se-bude-pocitat-platba-za-oze-pro-rok-2016

Pohádka 4

(Tojeono, 6. 3. 2016 12:09)

Pošťačka mezitím došla k chaloupce před lesem k tatínkovi. Ten právě řezal ručně dříví po celodenní šichtě u souseda, kde pomáhal s točením žentouru (soused zrušil jistič úplně a odpojil se od elektřiny) a byl pěkně utahaný, kouknul na cifru ve faktuře a nevěřil svým očím, bylo tam 4x víc než měl spočítáno (tatínek si myslel, že proti dřívějšku ušetří polovinu než dřív a za ušetřené zlaťáky pojedou všichni k moři ke Švábům a přitom měl na faktuře 2x víc než dřív, nevšiml si chudák, že kromě daně za jistič se bude ještě platit daň na sluneční barony 2krejcary/A a měsíc). Když studoval fakturu, vypadla dnes už potřetí elektrika, v tomto měsíci už po devadesáté sedmé, mamince se pletla velká a malá rafička na budíku, spletla si hodiny a zase zapnula jednoplotýnkový vařič v jinou dobu, než jí určoval harmonogram. Protože byl tatínek cholerik, byl utahaný a zase vypadl ten blbý jistič v pilířku u královské silnice vzdálený 50 m od domu, bouchly v něm saze, vlétl do kuchyně, rozšlapal budík a s výkřikem „ty krávo blbá, to se nemůžeš naučit, která rafička je velká a která malá“ umlátil maminku pohrabáčem. Pak zapálil chaloupku před lesem a oběsil se na nejbližším dubu.
Děti byly smutné, protože už neměly maminku, tatínka ani dědečka a musely krást. Chytli je a skončily v domově pro převýchovu mládeže v Kostomlatech. Také baroni byli smutní, protože jim rádcové nezaplatili poctivě vybojovaných 42 tisíc zlatých a museli připravovat novou válku. Padesát volů baroni dostali, těch bylo ve Spravedlivém království dost. Smutní byli i rádcové, protože vybraných daní bylo málo, královská pokladnice zela pořád prázdnotou, daň z jističe nefungovala, neposlušní podaní se radši oběsili než by něco zaplatili, na zaplacení baronům nebylo, na rádce zbylo z daní málo a na pana krále nic. A ještě hrozila nová válka.


Pohádka 3

(Tojeono, 6. 3. 2016 12:08)

Rok uběhl jako voda a pošťačka roznášela faktury za elektriku.

A tady má, milé děti, pohádka dva konce, jeden veselý a jeden smutný.

Teď ten veselý konec:
Napřed se pošťačka zastavila v chaloupce za lesem u dědečka. Ten kouknul na cifru ve faktuře a nevěřil svým očím, bylo tam 3x víc než měl našetřeno v hrnečku a než mu vypočetl tatínek, že bude platit (chudák tatínek si nevšiml, že kromě daně za jistič se bude ještě platit daň na sluneční barony 2krejcary/A a měsíc). Protože však byl dědeček veselá kopa, mávnul rukou, vzal kozlici a šel upytlačit nějakou srnku, aby ji prodal v hospodě a měl dost na zaplacení faktury.
Pošťačka mezitím došla k chaloupce před lesem k tatínkovi. Ten právě řezal ručně dříví po celodenní šichtě u souseda, kde pomáhal s točením žentouru (soused zrušil jistič úplně a odpojil se od elektřiny), kouknul na cifru ve faktuře a nevěřil svým očím, bylo tam 4x víc než měl spočítáno (tatínek si myslel, že proti dřívějšku ušetří polovinu a za ušetřené zlaťáky pojedou všichni k moři ke Švábům a přitom měl na faktuře 2x víc než dřív, nevšiml si chudák, že kromě daně za jistič se bude ještě platit daň na sluneční barony 2krjcary/A a měsíc). Když studoval fakturu, vypadla dnes už potřetí elektrika, v tomto měsíci už po devadesáté sedmé. Protože byl tatínek flegmatik, došel za maminkou, mírně jí vyhuboval, že zase popletla hodiny, společně vypnuli jednoplotýnkový vařič, na kterém ohřívala maminka polívku pro děti, zatopil pod ohněm na dvoře, aby mohla maminka dovařit a došel dnes již potřetí 50 m ke královské silnici nahodit jistič. Když se vrátil, sedli si s maminkou a dětmi ke stolu, na kterém svítila svíčka, a společně se dohodli, že letos nepojedou k moři ke Švábům, třikrát týdně místo oběda půjdou na procházku do lesa a nasbírají si maliny a maso budou mít jen v neděli nebo když dědeček něco upytlačí. Tak ušetří a bude na zaplacení faktury.
Děti byly rády, že chodí obden do lesa a žijí zdravě, tatínek byl rád, že má zdravý pohyb při nahazování jističe, maminka byla ráda, že ji tatínek nezmlátil a sehnal jí domácího učitele, který ji naučí rozeznávat malou a velkou rafičku. Také baroni byli rádi, protože jim rádcové zaplatili poctivě vybojovaných 42 tisíc zlatých a 50 volů. Rádi byli i rádcové protože daně jakžtakž fungovaly a po zaplacení baronům zbylo dost i pro ně a něco málo i pro pana krále.

A teď ten smutný konec (upozornění: tento konec je jen pro otrlé spratky)
Napřed se pošťačka zastavila v chaloupce za lesem u dědečka. Ten kouknul na cifru ve faktuře a nevěřil svým očím, bylo tam 3x víc než měl našetřeno v hrnečku (důchod měl 120 zlatých za rok a na faktuře bylo 30 zlatých) a než mu vypočetl tatínek, že bude platit (chudák tatínek si nevšiml, že kromě daně za jistič se bude ještě platit daň na sluneční barony 2krejcary/A a měsíc). Dědeček věděl, že mu nikdo nepůjčí, protože měl dluhy, kam se podíval, všechno propil v hospodě a do hrníčku našetřil jen to, co mu řekl tatínek, propadl depresi, vzal kozlici a zastřelil se.

Pohádka2

(Tojeono, 6. 3. 2016 12:07)

Rádcové nařídili královskému regulačnímu úřadu, který měl dlouholeté zkušenosti z regulování a zdůvodňování všeho, aby sezval největší specialisty z království a vymyslel nějakou novou tarifní strukturu, která by zajistila výběr daně z jističe 42 tisíc zlatých každý rok (volů bylo v království dost). Specialisté z největších společností na chytání elektřiny z mraků, na pytlování a přenášení elektřiny - distributorů a největších odběratelů z velkých manufaktur si přizvali konzultanty ze supermarketů, kteří měli zkušenosti s placením podle velikosti nůší a vymysleli, jak spravedlivě podané o daň podělit. Nejchytřejší z poradců vymyslel analogii s nůšemi a to, že „velikost jističe je vlastně zarezervovaná kapacita daného podaného a distributor ji musí zabezpečit i v případě, že tolik elektřiny podaný neodebírá, a to stojí nemalé peníze“- (zdroj 1 -pozn. vypravěče). Měli spočítáno, že vyšší daň po zavedení zaplatí 90% podaných, ale aby podaní moc neremcali, do zaslaného zdůvodnění o spravedlivém podílu podaných na nákladech distributorů napsali, že se daň dotkne pouze 10% podaných. Stejně tomu nikdo nerozuměl, včetně předsedy královského regulačního úřadu (tomu hrozil soud u zemského soudu a propadnutí hrdlem a říkalo se mu jenom něco) a vypadalo to dobře. Při projednávání sice padla námitka, že v sousedním Švábském království nic takového nemají a že tam může mít jistič každý podle tloušťky drátů, aniž by platil něco navíc a že si myslí, že je to nespravedlivé k malým podaným (zdroj 2 -pozn. vypravěče). Námitka však byla zamítnuta s tím, že švábský rozum je blbější než rozum spravedlivý a 42 tisíc zlatých je potřeba nějak vybrat. Protože z daně za jistič vycházel výběr pořád malý, bylo rozhodnuto, že se bude platit ještě již schválená daň na sluneční barony 2krejcary/A a měsíc (zdroj 3 -pozn. vypravěče). Tím bylo zajištěno, že za elektřinu zaplatí každý podaný ne o 20% víc zavedením daně za jistič, ale že každý zaplatí 3x tolik co platil před zavedením daně. O druhém rozhodnutí se nesmělo moc mluvit, aby si toho nikdo nevšiml (rozhodnutí bylo schváleno stejně už před rokem a teď se pouze uvedlo v platnost odstraněním pojistky max. platby 5 zlatých na spotřebovanou MWh/rok).
A bylo rozhodnuto královským výnosem o zavedení daně a to ihned.
Podaní reagovali různě. Někteří, kteří neuměli číst, nechodili do hospody a neměli doma televizi, žili v blahé nevědomosti, co je čeká, a nedělali nic, některým to bylo jedno, protože pytlačili v královských lesích a nějaká ta zlatka je nezabila a někteří, ti gramotnější, začali přemýšlet co s tím, aby ušetřili. Tatínek z chaloupky před lesem patřil k těm třetím a vymyslel, že si doma vymění jistič 3x25A za 1x10A a ještě ušetří nemalý peníz. Stálo to sice nějaké oběti- musel odvézt cirkulárku do šrotu a na půdě najít rámovou pilu a pilu břichačku po dědečkovi a dřevo řezat ručně, musel přemístit elektroměrové prkénko z předsíně do nového pilířku u královské cesty 50 m od domu, najít na půdě valchu a necky a zbudovat na dvorku ohniště s kotlíkem, kde by se dalo vařit. Protože maminka byla nepřizpůsobivá prostá žena, která se nechtěla všech vymožeností na elektriku vzdát, vypracoval tatínek ještě podrobný harmonogram členěný na minuty, ze kterého bylo patrné, kdy je možné jaký spotřebič zapnout aby jistič 1x10A v pilířku nevypadnul, mamince dal také do kuchyně k harmonogramu budík. Maminka však byla prostá jednoduchá žena a občas si spletla na budíku velkou rafičku s malou, takže jí dělalo někdy potíže poznat kolik je hodin a zapnula něco, co neměla a jistič stejně vypadl. Protože tatínek nebyl sobec, zařídil i dědečkovi z chaloupky za lesem snížení jističe 3x25A za 3x16A tak, aby neplatil o moc víc. Dědeček slíbil, že do hrnečku na elektriku bude dávat o něco víc z důchodu a všechno nepropije, aby měl na konci roku na zaplacení.

Pohádka

(Tojeono, 6. 3. 2016 12:05)

Pohádka o spravedlivém království

Bylo, nebylo jedno Spravedlivé království. V něm žili v chaloupce před lesem tatínek, maminka a Jeníček s Mařenkou, v chaloupce za lesem žil se svým psem, kočkou a kozou dědeček, který už byl 15 let v důchodu a měl malou penzi. Všichni žili spokojeně, i když skromně. Spravedlivé království bylo podle výnosu pana krále spravedlivé a pokrokové- už měli natažené do každé chaloupky elektrické dráty (ty natáhl ještě dědeček nynějšího krále před padesáti lety), leč království bylo chudé a pokladna zela prázdnotou, protože bylo potřeba každý rok odvádět 42 tisíc zlatých a padesát volů sousednímu království Slunečních baronů, kteří zvítězili ve válce. I zasedla velká rada rádců pana krále, aby vymyslela co s tím. Začali přemýšlet, jakou daň ještě od podaných nevybírají. Daň z přidané hodnoty, z příjmů, spotřební daň ze všeho, daň z pozemků, ze zvířat, z tabáku, z chaloupek, z piva i z komína a z oken už vybírají, návrh padl na daň z trakaře.
Když ji propočítali, výnosy byly malé, protože polovina obyvatel nevěděla co to je trakař a doma ho neměla, polovina z druhé poloviny sice věděla co je trakař ale také ho neměla, zbývající polovina z druhé poloviny trakař sice měla, ale měla ho schovaný ve stodole, takže rádci nevěděli, kolika trakařů by se daň týkala (královskou poznávací značku ještě neměli a registr trakařů nefungoval) a nebylo jasné, kdo by daň platil.
Bylo potřeba vymyslet něco jiného, co by platil pokud možno každý. Tak rádcové přemýšleli co má každý- skoro každý má nohy, ruce, hlavu, nos a dírku (do nosu) a protože Spravedlivé království bylo pokrokové, měl každý boty a jistič před elektroměrem (dědeček král byl osvícený a natáhl ty dráty před padesáti lety úplně všude). Vybírali a volba padla na daň z jističe. Jistič vyhrál hlavně proto, že dva z rádců vlastnili síť královských spravedlivých supermarketů, kde nedávno zavedli placení za nákup podle velikosti nákupní nůše, velikost byla královskými specialisty spočítána na největší nákup, který podaný udělal za posledních pět let, nejmenší byla určena podle spotřeby čtyřčlenné rodiny za týden, a supermarketům po zavedení stoupla tržba na trojnásobek- podaní sice remcali, že si kupují každý den jen tři rohlíky, obden kilo brambor a jednou za týden flašku rumu, protože na víc jim nezbývá, natož na plnou nůši (tu mají plnou jen občas do roka když se sjedou příbuzní na pohřeb, svatbu nebo posvícení), ale jíst se musí a vedení supermarketů podaným zaslalo vysvětlení, jak je placení spravedlivé, protože zaručuje každému nakoupit si kdykoliv plnou nůši a to stojí nemalé peníze. Do vysvětlení už nenapsali, co měli od specialistů na supermarkety v odborném posudku, že kdyby se jedna desetina podaných rozhodla nakoupit současně plnou nůši, do půl hodiny by byly supermarkety vyprodané a museli by zavřít, podaní byli málo gramotní a dalo se předpokládat, že ničemu nerozumí.

Vymývání mozků s NTS 2

(Tojeono, 6. 3. 2016 12:02)

Oprava předchozího příspěvku- správně poslední věta (ten kWh vykoupí za 40 hal) k sousedovi o 50 m vedle, ovšem ten ji koupí zs 5,-Kč/kWh, něco jiného je FVE na poli s výkonem 10 MW) ?
Proč se odborníci nepoučí na př. v Rakousku? Co dělalo 40 dobře placených odborníků 2 roky, kde jsou k dispozici výsledky na př.odborné studie?
Jistě se každý setkal s domácností, kde se dohadují o úsporách a kdy se co má zapnout. Aby to nedopadle jako v následující pohádce:

Vymývání mozků s NTS

(Tojeono, 6. 3. 2016 11:01)

Pro člověka, který o to něco ví je zřejmé, že NTS je v nn sítích nesmysl a pouze finta jak vytáhnout lidem-maloodběratelům-domácnostem peníze z kapes. Tvrzení ERÚ, že NTS je pouze matematický model, který ukazuje reálně a spravedlivě??? náklady, kterými se podílí jednotliví odběratelé (tj svým chováním je způsobují) je z principu u maloodběratelů-domácností v distribuční síti nn chybné . Je pominuto, že do přesného výpočtu je zadána naprosto chybná vstupní podmínka a to, že u maloodběratele-domácnosti je rozhodující proudová hodnota jističe před elektroměrem a určuje rezervovaný příkon v distribuční síti nn. Distributor možná rezervuje výkon distribučního trafa (ani ten ne celý), ten je však na cca 20% výkonů, vypočtených ze součtu výkonů daných proudy jističů všech odběratelů nn a o rezervaci výkonu jednotlivého odběratele se nedá vůbec mluvit. Výkon distribučního trafa je navrhován na předpokládanou soudobou spotřebu s dostatečným časovým výhledem nárůstu mnoha let , za již provozovaným trafem je pak již téměř jedno, jaký kdo má jistič a jak si ho změní (samozřejmě bez extrémů, ale ty distributor povoluje individuálně). Něco takového vázání plateb na proudovou hodnotu jističe na př v Rakousku i Německu vůbec nemají, přípojky jsou jištěné s bohatou rezervou- na př. 3x40A u běžného odběru domácnosti tak, aby všechny prvky elektrorozvodu byly selektivní.
Závislost stálých plateb na proudové hodnotě jističe před elektroměrem je scestná už teď (podle STS) a nutí ekonomicky, aby si odběratelé osazovali co nejmenší jističe, i když technicky k tomu není důvod, stejně tak požadování nejměkčí charakteristiky "B" jističe, ani k tomu není většinou technický důvod.
ERÚ by v zájmu lidí měl naopak bojovat o zrušení této závislosti a o nazývání věcí pravými jmény. Tj, zachovat placení navázané na spotřebu, mít stálé platby pouze za pronájem elektroměru, za přípojné místo (tak aby to krylo skutečné náklady, nedovolit plýtvání distributorů, jak se mnohdy děje) a platbu na OZE formou energetické daně na každou přípojku (přijatelnou lidmi), zbytek vázat na spotřebu, (případně i na výrobu v OZE, což by bylo daleko spravedlivější) a ne to vázat na proudovou hodnotu jističe (to vede u malých spotřeb k extrémním nárůstům plateb i když velikost jističe na náklady distribuce nemá téměř vliv).
Proč nezveřejní ERÚ přesný výpočet dopadů na všechny domácnosti podle přesných a podrobných dat distributorů, která jistě má každý distributor ve svých počítačích? Proč není srozumitelně popsáno, jak se skutečně jednotlivé skupiny odběratelů podílí na nákladech distribuční a i nadřazené energetické sítě (velká část lidí nejsou pitomci, jak ERÚ přepokládá), jak a jaké skupiny provozovatelů OZE ovlivňují provoz sítě (provozovatel 3kW FVE na střeše žádné zvýšené náklady na již provozované nn síti nevyvolá, elektřina se pouze přelije přes stávající kabel distributora (ten kWh vykoupí za 40 hal) k sousedovi o 50 m vedle, ovšem ten ji koupí zs 5,-Kč/kWh, něco jiného je FVE na poli s výkonem 10 kW) ?