Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlastní kalendář? Proč ne!

9. 12. 2013

 

Stručný postup vedoucí ke zhotovení autorského fotografického kalendáře pro potěchu nejen vlastní, ale i osob blízkých.

Koncem roku mnozí z nás řeší stejný problém: jaké nakoupit dárky a jaký si koupit kalendář pro příští rok. Šikovnější fotografka či fotograf, mající k dispozici počítač s obrazovým editorem a tiskárnou, může v ten čas řešit problém mírně jiný: jaký kalendář pro příští rok připravím a komu ho dám.

Prosinec 2001 Vážený PT čtenář se nepochybně podiví, proč začátkem roku řešit otázku kalendáře. Vždyť už je přeci pozdě! Ale není! Právě nyní bychom se měli zamyslet nad kalendářem pro rok následující, udělat si představu o jeho obrazové náplni, zamýšlet se nad fotografiemi, které je nutno během roku zhotovit a doplnit jimi fotoarchiv. A hlavně začít fotografovat, neboť zima pomalu začne ustupovat jaru. Až v listopadu či prosinci zjistíte, že vám chybí ta správná, dosud neokoukaná fotografie se zimní tématikou, nezbude nic jiného, než čekat na sníh, který naschvál nenapadne či dokonce za sněhem pořádat výpravy. Protože zimu nelze nahradit. Jaro, léto i podzim s trochou štěstí navzájem zaměníte, ale zimu ne. Samozřejmě toto platí hlavně pro kalendáře krajinářské, ale obecná platnost zůstává i pro kalendáře jiné.

Proces zhotovení autorského kalendáře s uvažovaným nízkým nákladem, o kterém je tento článek především, můžeme rozdělit na tři základní fáze:
  • výběr motivu, typu kalendáře a fotografií
  • výsledná grafická podoba
  • vlastní zhotovení a tisk.

 

Výběr motivu je osobní záležitostí každého tvůrce. Kalendář můžete připravit typu klasického, pro každý měsíc nový list, ovšem můžete použít i dvou a víceměsíčních variant. Také při výběru formátu kalendáře je možností nepřeberně, pouze musíte pamatovat na maximální formát listu při tisku. Zmenšovat ořezem již není problém. Při výběru vhodných fotografií je dobré si uvědomit, že na vybranou fotografii budou obdarovaní či vy osobně hledět dle zvoleného typu kalendáře po dobu nejméně jednoho měsíce. Proto výběr provádějte pečlivě a kriticky. Zřejmě nejvhodnějším postupem je výběr všech v úvahu přicházejících fotografií či diapozitivů do jednoho portfolia s jejich následným a opakovaným tříděním, porovnáváním, přesouváním a nezbytným vylučováním. Výsledkem by mělo být portfolio o potřebném počtu záběrů včetně záběru pro titulní list, ať již hotových či jen zamýšlených. Takový zamýšlený záběr může mít podobu kartičky s náčrtem a komentářem a uvažovanou dobou vzniku.

Únor 2002 Grafická podoba kalendáře je úzce spjata s použitými fotografiemi, těžko ji popisovat. Obě složky, obrazová i doprovodná grafika, by však měly spolu ladit. Osvědčený postup spočívá v tom, že se vybrané fotografie umisťují na plochu stránky a skicují se varianty. Pozornost věnujte dále výběru typu písma, jeho velikosti a barvy. Při rozhodování o umístění označení dnů a měsíců nemusíte být ničím vázáni. Pokud však přijmete jednotné umístění v rámci celého kalendáře, pamatujte na proměnný počet týdnů v měsíci a s tím spojené komplikace v případě víceřádkového uspořádání. Možné řešení jsou ukázána na ilustračních obrázcích.

V tomto bodě by měla být ve skicách hotova výsledná podoba kalendáře, včetně barev, písem a velikosti fotografií. Je tedy možno přikročit k fázi nejnáročnější a nejméně radostné, a to k vlastní realizaci. Tuto fázi zhotovení kalendáře je možno dále rozdělit na
  • digitalizaci fotografií či diapozitivů, jejich finalizaci
  • zhotovení grafické stránky jako jsou ilustrace, texty, odladění barev
  • tisk a vazba.

 

Při skenování doporučuji ukládat obraz ve dvou rozlišeních: rozlišení potřebném s ohledem na velikost obrazu a jeho kvalitu, trocha nápovědy je např. zde, dále pak v rozlišení nízkém (do 120 dpi) pro vytvoření náhledu, jehož využití bude popsáno dále. Naskenované fotografie poté upravte na zvolený výsledný formát, nezapomeňte na pečlivou retuš a závěrečné přiměřené zaostření.

Poté, co máte připravené fotografie, začněte převádět do obrazového editoru vaši představu o grafické podobě listu kalendáře. Pokud umožní váš obrazový editor pracovat s vrstvami, rozhodně s nimi pracujte a pro ten případ vypněte možnost úpravy objektů přes vrstvy. Optimální je vyhradit jednu vrstvu pro fotografii, jednu vrstvu pro vlastní označení dnů a měsíců, další pro proměnné grafické prvky a poslední pro neměnné grafické prvky. Odpadne Vám tím riziko nechtěného pohybu se sousedním či překrývajícím se objektem.

Příklad použití vodících linek Osobně používám postup, kdy nejprve připravím lednový list, na kterém vyzkouším a doladím s použitím náhledu fotografie, který se na rozdíl od mnohomegabytové finální verze snadno přesouvá, jeho výslednou grafickou podobu. Na listu poté vytvořím síť vodících linek či mřížku pro přesné umístění textu. Text, tedy jednotlivá číselná označení dne a označení měsíce či roku, vkládám postupně na jeho přibližné pozice na listu vždy jako samostatné textové objekty. Pokud byste vložili text s použitím mezer vytvořených tabelátorem či mezerníkem najednou, jako jeden textový blok, nemohli byste použít dále popsané jednoduché zarovnání a přeskupení textu na listu. Po vložení textu označím všechny vytvořené textové objekty a zformátuji je na zarovnání vpravo a současně aktivuji možnost přichytávání k vodícím linkám či mřížce. Tak se budou při následném přesném a velice jednoduchém pozicování prostým přetahováním myší přichytávat k jednotlivým vodícím linkám či v rámci mřížky svým pravým okrajem, jak je znázorněno na ilustračním obrázku. Po finalizaci prvního listu z něj vytvořím odstraněním proměnných grafických prvků maketu a soubor zkopíruji podle počtu listů v kalendáři. Pak již stačí jen text postupně přesunout podle potřeby daného měsíce, případné přebytečné dny smazat a na zvolené místo vložit proměnné grafické prvky a fotografii. A proč jsem připravil jako první list zrovna list pro měsíc leden? Protože leden má 31 dnů a tak vždy u dalších měsíců přebytečné dny pouze odstraňuji a nemusím naopak chybějící dny vkládat.

Vlastní tisk kalendáře záleží na vašem rozpočtu. Při použití fotografických papírů jako např. lesklého HP Premium Photo Paper obdržíte nejvyšší kvalitu, avšak cena listu je v tomto případě cca. 30 Kč. Při použití běžného nebo lepšího kancelářského papíru budou náklady zanedbatelné, výsledná kvalita je ovšem diskutabilní, neboť vaše fotografie nebudou prezentovány v patřičné kvalitě. Jako střední variantu mohu proto doporučit oboustranný papír HP Photo Paper s cenou listu okolo 15 Kč. Ale volba vhodného papíru je s ohledem na dostupný sortiment zcela na vás.

Svázání vytištěného kalendáře do kroužkové, nejlépe drátěné vazby je posledním úkonem procesu jeho tvorby. Obvykle se na první list přidá čirá fólie kvůli jeho ochraně, na konec zase tvrdý karton. Poslední rada na závěr: nebojte se požádat obsluhu vázacího stroje o očištění rukou. Vazbu většinou provádějí grafická a kopírovací studia a černé otisky prstů zamazaných od xerografické barvy na všech listech rozhodně vaše dílo neumocní. Mluvím z vlastní zkušenosti zaplacené ztrátou cca 2000 Kč za nový materiál a několika dalších hodin tisku.

Jak bylo uvedeno v úvodu článku, výše popsaný způsob předpokládá jisté technické zázemí pro tvorbu. Namísto obrazového editoru však lze použít i editor textový s možností importu grafiky či si můžete nechat kalendář zpracovat přímo na zakázku někým jiným. Je nespočetně cest vedoucích k cíli, nechte se proto alespoň inspirovat. Radost prožitá nad hotovým autorským kalendářem za tu práci opravdu stojí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář