Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kocelovické pastviny

20. 4. 2011

Kocelovické pastviny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
 
 
Zdroje k infoboxu Přírodní rezervace
Kocelovické pastviny
Přírodní rezervace Kocelovické pastviny
Přírodní rezervace Kocelovické pastviny
Vyhlášena 19. března, 1985
Kód ÚSOP 553
Lokalita Kocelovice
Nadmořská výška 482 až 485 m n. m.
Výměra 2,29 ha
Seznam CHÚ v okrese Strakonice
 
 
 
Kocelovické pastviny
Green pog.svg
Kocelovické pastviny
 

Kocelovické pastviny je přírodní rezervace vyhlášená 19. března v roce 1985,[1] která se nachází přibližně 1 km severně od středu obce Kocelovice v okrese Strakonice. Jedná se o vlhkou louku, která sloužila jako pastvina, s cennými rostlinými společenstvy přechodu mezi svazy Molinion coeruleae a Violion caninae[2] rozkládající se na území 2,29 ha.[1] Území se nachází v nadmořské výšce mezi 482 až 485 metry nad mořem spadající do Hvožďanské pahorkatiny,[1][2] podél severozápadního okraje Velkého kocelovického rybníka, napříč rezervací protéká bezejmenný potok ústící do zmiňovaného rybníka.[1] Louka je téměř plochá a jen neznatelně se uklání jihozápadním směrem, kde se nachází zmiňovaný rybník.[2]

Rozkvetlý hořeček drsný Sturmův v oblasti rezervace

Roste zde hořeček drsný Sturmův, který se na území jižních Čech nikde jinde pravděpodobně nevyskytuje[3] a má zde největší populaci na území celé České republiky. Zdejší populace dosahuje až několika tisíců jedinců (počítání z roku 2005 uvádí přibližně 3000 jedinců[2]) a i když roste na celém území rezervace, její hlavní výskyt je alokován na jižní část.[4] Dále se na území rezervace vyskytuje z flóry např. prstnatec májový kvetoucí na jaře, tolije bahenní, úpolín nejvyšší, kosatec sibiřský, ostřice blešní, vstavač kukačka, čertkus luční a další.[4][2] Z fauny zde hnízdí linduška luční a bramborníček hnědý. Dále z bezobratlých se zde vyskytuje Alianta incana, ale stabilita její populace zde není známa.[2]

Detailní pohled ukazuje rozrůstání náletových dřevin na území rezervace

Rezervace je obklopena intenzivně hospodářsky využívanou půdou, což jí ohrožuje. Na okrajích rezervace a i ve vnitřních partiích se objevuje třtina křovištní,[4] celkem se zde vyskytují čtyři ložiska s nejasným ohraničením této rostliny.[2] Zdejší louky se kvůli udržení rozmanitosti druhů pravidelně kosí.[4] K silnému úpadu populace hořečku drsného Sturmova došlo v období družstevního hospodaření, kdy plocha nebyla využívána, což mělo za následek rozšíření agresivních rostlin. V roce 1995 se na území rezervace vyskytovalo pouze 350 kusů této květeny.[2]

 Odkazy

Logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu

Reference

  1. a b c d AOPK ČR - PR Kocelovické pastvin [online]. [cit. 2010-08-18]. Dostupné online.
  2. a b c d e f g h Plán péče o přírodní rezervaci mezi lety 2006 až 2016 [online]. Jihočeský kraj, [cit. 2010-08-18]. Dostupné online.
  3. Kirschner J. et Kirschnerová L. (2000): Gentianella Moench. In Slavík B. (ed.): Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, p. 82-98.
  4. a b c d KOHOUTOVÁ, Dagmar. botany.cz -Kocelovické pastviny – přírodní rezervace [online]. botany.cz, [cit. 2010-08-18]. Dostupné online.

 

Základní přehled zvláště chráněných území v okrese Strakonice.

Poř.
číslo
Poř. číslo
kategorie
Číslo st.
seznamu
Název ZCHÚ
Kategorie ZCHÚ
Výměra
ZCHÚ (ha)
ochranné
pásmo (ha)
1 1 553 Rovná NPP 1.8638 Z
2 1 968 Bažantnice u Pracejovic PR 22.00003 Z
3 2 965 Dolejší rybník PR 6.0001 Z
4 3   Hořejší rybník PR 56.878 7.8684
5 4 970 Kněží hora PR 26.0748 Z
6 5 1380 Kocelovické pastviny PR 2.2385 Z
7 6 1377 Kovašínské louky PR 27.0999 Z
8 7 976 Kuřidlo PR 9.1001 Z
9 8   Libějovický park PR 13.1369 N
10 9 972 Míchov PR 11.69 Z
11 10 973 Sedlická obora PR 26.77 Z
12 11 975 Skočický Hrad PR 30.0952 Z
13 12 966 Velká Kuš PR 10.1327 Z
14 13   Záhorský rybník PR 37.6666 N
15 1   Bavorovská stráň PP 0.8851 2.1537
16 2 1382 Chvalšovické pastviny PP 4.5367 Z
17 3 969 Kadovský viklan PP 0.0665 Z
18 4 1381 Malý ústavní rybník PP 1.6509 Z
19 5   Na opukách PP 35.4852 N
20 6 1378 Na vysokém PP 0.4886 Z
21 7 280 Nový rybník PP 35.533 Z
22 8 977 Pastvina u Přešťovic PP 1.279 Z
23 9 974 Pastvina u Zahorčic PP 1.5977 Z
24 10 1379 Ryšovy PP 35.0295 Z
25 11 971 Sedlina PP 6.96 Z
26 12 1376 Smyslovské louky PP 7.8761 Z
27 13 967 Tůně Hajská PP 6.6379 Z
28 14   Bílý Kámen návrh PP   N
      Celkem:   418.7808 10.0221

Vysvětlivky:

NPP - národní přírodní památka Z - ochranné pásmo 50 m ze zákona
PR - přírodní rezervace N - ochranné pásmo neexistuje
PP - přírodní památka 7.8684 - ochranné pásmo specifické
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář