Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bez komentáře

Naše inkluzivníškola
 
Ahoj.Jmenuju se Honza. Sem žákem 5. třídy. Chtěl bychvásseznámit s našý školou a taky vám vyprávjet, cosme se dnes učili.
Našeškola je velmy moderní a pokroková, protože jeinkluzivní.Inkluze je, když se všichni učí spolu vnormální škole. Romové, bílý, cizinci apostiženéděti, všychni spolu v jedné třídě. Neni tu žádnádisgryminace.
Vnaši třídě je nás celkem 12 žáků a kromě učitele tus námi souještě 3 paní asitentky a jedna panipsicholožka. Ted vám všechny mojespolužákipředstavim.
Vprvní lavici u okna sou dvě holki - Lucka a Rebeka.
Vedruhé lavici sedí Milan Tancoš a Jozef Žigo. Jsou toRomové.Nebaví je moc sedět v lavici, tak většinouběhaj po třídě, nebo si s paníasistentkou hrajouvzadu a zpývaj romské písně.
Dřívepořád s dalšími Romy čekali před školou a odostatních siněco půjčovali, hlavně mobili a peníze.Mě jednou odtáhly do křoví a půjčili simoje peníze abundu. Ale o tom nám paní ředitelka zakázala mluvita dnes užnesmíme do školi nosit nic drahého.
Jejichrodiče to prí maji těžké kvůli disgriminaci arasizmu.Naše škola pro romské žáky každý rok koupínové mobili a tablety a taky jim dávákapesné. Jinaksou všichni hrozně nadaný a chytrý, hlavně nahudební a výtvarnouvýchovu. Mají samé dobré známki.
Vetřetí lavici sedí Štefan. Je mentálně postižený.Vedle nějsedí jeho specijální asistentka Renata,která mu se všým pomáhá a utírá mu nudlea sliny.Mluvit nedokáže, jen vydává různé zvuky, ale všichnivíme, že je úžasněchytrý. Dostává totiš saméjedničky. Učitelky říkají, že je pro našitříduvelkým obohacením.
Vprvní lavici u dveří sou Monika a David. Ve druhélavici udveří sedím já a vedle mě Mustafa. Jehorodiče přišly z Afgánystánu.
Vetřetí lavici je Alžběta. Je postižená s daunovýmsyndromem,ale je hrozně chytrá. Má nejlepší známky zcelé naší třídy. Vedle ní sedí jejíasistentkaMartina.
Večtvrté lavici sedí Lukáš a vedle něj Manu. Manu jetu nový.Přišel k nám před 2 měsíci a jeho rodiče souz Afriki. Pamatuju si na jeho prvníden u nás. S našítřídní sme uspořádali uvítací párty. Všichni sme ses nímmuseli obejmout a poděkovat mu, že sepřistěhoval do naší země, protože našezemě i našeškola patří všem.
Vposlední lavici sedí naše třídní psicholožka. Pomáhánám a řešírůzné problémi. Minulý týden Lucka z prvnílavice nechtěla dát napít MilanuTancošovi, tak jípaní psicholožka musela vyšetřovat pro podezřenízpodvjedomého rasizmu. Lucka se pak musela Milanovyomluvit.
Aco sme se dnes učili ?
Prvníhodinu byl zeměpis. Pani učitelka nám vyprávěla oislámskékultuře. Na koncy hodiny nás vizkoušela ztoho, co sme si zapamatovali. Všichnidostalijedničku.
Druháhodina byla matematyka. Učili sme se malounásobilku. Až senaučíme malou, tak v 6, nebo 7.třídě začneme s velkou násobilkou, Už se moctěším.Také si mě pan učitel vizkoušel u tabule. Zadal mideset příkladů.Správně sem spočítal tři. Dostal semdvojku. Po mě šel k tabuli Oláh. Pomáhalamu paniasistentka a dostal jedničku. Je fakt dobrej.
Třetíhodinu sme měli Občanskou výchovu. Přišli k námstudenti zČlověka v Tísni a měli sme přednášku olidských právech a disgriminaci lidí sodlyšnouorientací. Na konci hodiny nám paní učitelka pustilapohádku. Bylo to odvou gayích co se zamilovali anarodil se jim malí černoušek. Moc se mipohádkalíbyla.
Čtvrtáhodina byla Čeština. Učili sme se romskou básničku.Nakonci hodiny sme jí společně recitovali a všychnidostali jedničku.
Posledníhodinu byla hudební výchova. Učili sme se zpívatromsképísně. Nejlepší byli Milan Tancoš a Oláhovic.Dostali jedničku a pochvalu.
Takto je moje třída.
Našetřídní říká, že inkluzivní škola je nejmodernějšíanejlepší. V normálních školách, kde sou jennormální běloši, tam prej má hodnělidí čtyřky apětky. Ale v naší inkluzivní škole máme všichnijenom jedničky advojky. Dysgriminace u nás prostěneekzistuje. Každý má právo na úspjech avsdělání !

Takahoj. Honza.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Shrnutí

(Enigma, 25. 2. 2016 9:15)

Co na to říct, všichni mají jedničky a dvojky a vlastně nic neumí.