Jdi na obsah Jdi na menu
 


  • Proškolení městské policie při silniční kontrole

    Proškolení městské policie při silniční kontrole

    Městská policie v Praze zastavila při silniční kontrole řidiče skůtru, který si ovšem byl dobře vědom svých práv a povinností strážníků. Ti si nakonec zavolali na pomoc státní policii, která byla proškolena též. (více info uvnitř)


 

Pokud po vás chce strážník odpověď, jedná se o tzv. podání vysvětlení a podle paragrafu 11, odst. 4, 5 a 6 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, je povinen vás předem poučit o možnosti odepření podání vysvětlení z důvodu tzv. osoby blízké.

Viz citace z daného zákona:
(4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.
(5) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.
(6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 4 a 5.

Strážníci tuto povinnost samozřejmě nedodržují a tak, pokud po vás budou chtít vysvětlení, slušně se zeptejte, proč vás podle podle daného zákona předem nepoučili, vyžádejte si jejich identifikační čísla a případně zaprotokolování jejich nedodržení zákona. Řidič z tohoto videa je abstinent a tak si byl jistý, že ho nemají za co buzerovat.
Díky „krutejreznik“ za video

Komentáře