Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fuchsie

15. 4. 2010

Obrazek

Pěstování

    

    V létě se fuchsiím nejlépe daří v mírně stíněných, chladnějších, vlhkých  a vzdušných podmínkách. Zvláště nemají rády  horký a suchý vzduch, který způsobuje opad listů a poupat.  Stínění a vlhčení okolního prostoru v horkém počasí  bude  pomáhat omezovat teplotu  a zvyšovat vlhkost.
    Rostlinám fuchsií v počáteční fázi růstu za teplého nebo horkého počasí bude velmi  prospívat  rosení vodou. Čistá dešťová  voda je nejlepší..  Celoroční pěstování fuchsií ve skleníku je sice spolehlivější, ale při vysokých letních teplotách je celkový efekt z pěstování ve venkovních podmínkách větší.  Pěstování fuchsií  za oknyv bytech  vyžaduje již značné zkušenosti, ale je možné při dodržení zmíněných podmínek. V zimě  je ideální  teplota 5 až  10o C. Horní  hranice bude  lepší pro citlivější odrůdy,  pro některé botanické druhy a také pro  hybridy vyšlechtěné z Fuchsia  triphylla.
Obrazekkomposty, půdy, hrnkování
    Fuchsie jsou  nenáročné rostliny a  budou dobře růst  ve většině  standardních kompostů  určených k  výsadbě květin,   Speciálně namíchané komposty budou vždy  dávat mnohem lepš výsledky než
běžná zahradní zemina.Při sázení se snažíme substrát neumačkávat, vzdušnost prospívá růstu kořenů.
   Mladé rostliny, i když  jsou nakonec zasazeny do zahrady, měly by  být zpočátku pěstovány
v rozumné velikosti  květináčů. Zakořeněné řízky sázíme do květináčů 6-10 cm v průměru.
Později dle potřeby přesazujeme, případně sesazujeme více rostlin do jednoho květináče. 
Čerstvě zasazené rostliny z množárny mohou být pouze lehce zavlažovány a mohou
být postaveny na světlé místo,  ale ne na přímé  slunce. Dle potřeby musíme zajistit
odpovídající  přistínění. Jestliže je horké počasí,  rostliny  by měly  být často  roseny čistou 
vodou a na druhé  straně by půda měla být udržována jen v mírné vlhkosti po dobu asi
2 týdnů, dokud rostliny neprokoření. Jestliže rostliny v této fázi  hynou, je to většinou 
způsobeno  přemokřením půdy, v které  probíhají nežádoucí kvasné a hnilobné procesy.
 
vysazování mladých rostlin
   Řízky, které byly zakořeňovány  jednotlivě v malých květináčcích případně sadbovačích,
nebo ty, které jsme obdrželi poštou v samostatných kontejnerech bez narušených kořenů,
mohou  být vysazeny přímo do  květináčů o průměru 10 až 12 cm. Málo vzrůstné fuchsie
mohou být ponechány v květináčích o průměru 13 cm nebo i dokonce  v menších, ale
průměrně velké rostliny budou  požadovat květináč o  průměru 15 - 21 cm. A skutečně
silně rostoucí kultivary jako Deutsche Perle  vyžadují  květináč o  průměru až 25 cm. Za
těchto  okolností menší  velikost květináčů, jak bylo zmíněno výše, bude odpovídající a
rostliny se nemusí přesazovat tak často.
 
Obrazekpřesazování mladých rostlin
  Dávejte pozor na ponechání mezery od horního okraje květináče pro  účely zalévání.
Kompost by  měl být utlačen pouze  mírným tlakem  prstů. To je  zvlášť
důležité, pokud používáme  mokrý kompost bez zeminy.
   Existuje dilema ve  výběru mezi plastickým a keramickým květináčem.V porézních
přírodních keramických květináčích je menší nebezpečí přelití rostlin. Plastové
květináče mají naopak výhodu, že zadržují mnohem lépe vláhu v horkém počasí.
Neexistuje absolutní  výhoda, kterou bychom získali  použitím  kteréhokoli  zvláštního
druhu  kompostu  nebo  květináče. Rozhodují spíše zkušenosti a podmínky
pěstování u jednotlivých pěstitelů. Přírodní květináče používáme vždy, když rostliny
zapouštíme  i s květináči do záhonu.  K tomuto účelu nejsou plastové květináče
vhodné. Při zapouštění fuchsií s květináči do záhonu vždy kontrolujeme odtokový otvor.

tvarování keře
   Mladým rostlinám by měly  být zaštípnuty jejich rostoucí  vrcholky, když  jsou průměrně
15 cm  vysoké . Všechny nové výhonky, které  se pak vytvoří,  by měly být  zaštípnuty
znovu,  když  jim narostou  3 páry  listů. Tento rozsah tvarování je často dostatečný, aby
zajistil dobrý keřovitý (kulovitý) tvar rostliny u vzpřímeně rostoucích kultivarů, které
dostatečně sami větví.   Vystavovatelé  budou často  pokračovat v  této proceduře  
mnohem déle, ale zaštipování zpožďuje zakládání květních poupat.
 
Obrazekzálivka, hnojení
    Čerstvě vysazené  rostliny jakékoli velikosti  musí být  obezřetně  zalévány. V  tomto
stádiu,  než se  rostliny dobře ujmou, je vhodnější časté rosení listů, než riskovat přelití
 půdy a zničení vyvíjejících se kořenů.
   V časném jaru, než mohou být ventilace pravidelně otevřeny, rostliny  lépe rostou v
sušším  prostředí než je obvyklé,  jinak budou slabé s tenkými výhony.
   Velmi častou příčinou úhynu rostlin fuchsií je kritické zavadnutí z nedostatku vláhy,
při kterém dochází i k poškození kořenového vlášení. Při následné neúměrné zálivce,
kdy kořeny nejsou schopny přijímat pro rostlinu potřebné množství vody, dochází
často   k přemokření a definitivnímu úhynu. V tomto případě je rada obtížná. Záchranou
může být bezprostřední redukce listové plochy, přenesení rostliny do stínu, rosení a velmi
opatrná zálivka.  
   V horkém počasí je  obtížné dobře prokořeněné fuchsie přelít. Která rostlina a jak
vydatně by měla  být  zalita, nemůže být  přesně  popsáno,  ale  půdní  povrch  by  měl 
být  suchý nebo zasychající   a  zalití by mělo být  trochu dříve, než rostlina  začne
vadnout z nedostatku vody. Tento bod se brzy naučí zkušeností a závisí z velké části
na počasí a vyzrálosti rostliny.  Rostlina může  příležitostně jen lehce vadnout z nedostatku
vody. Mírný nedostatek vody neuškodí tolik, co trvalé přelévání. Řádně neprokořeněné
fuchsie nemůžeme ponechat ani dočasně v podmisce s vodou.
    Jestliže fuchsie  byly nedávno přesazeny  nebo vysazeny, nebudou potřebovat hnojit. Ale
jakmile kořeny prorostly okolo boků a dna  květináče, rostliny by měly být  buď
přesazeny do větších květináčů nebo přihnojeny. Obecně hnojivo, které může být
přidáno do vody,  je výhodnější. Odlišná forma hnojiva může být použita kdykoliv v 
souladu s měnícími se podmínkami  počasí, ročního období nebo změnou v umístění rostliny.
   Hnojivo by mělo být  přidáno do zálivkové vody přibližně  při každém pátém  zalévání. 
ObrazekV létě by se mělo hnojit každý pátý den, nebo častěji, jestliže rostliny zaléváme více než
 jedenkrát denně.
    V zimě bude frekvence zalévání pravděpodobně  klesat přibližně k  týdenním intervalům,
tak  i hnojení by mělo  být prováděno jedenkrát za  5 až  6 týdnů nebo dokonce vůbec
ne v souladu s konkrétní teplotou, která je  po ten čas udržována.  Rostliny, které jsou
uloženy v dormantním stavu - stadiu úplného klidu při nízké teplotě, nepotřebují hnojení
vůbec.
   Nezáleží na tom, která značka hnojiva je použita, ale je velmi důležité znát kolik a 
jak často hnojit. Vyšší hnojení draslem bude zpevňovat růst. Této schopnosti může
být výhodně využito v časném jaru, aby  se zabránilo  příliš  měkkému  růstu
výhonů,  který  je  způsobený   nedostatkem světla a sla-  bým větráním.  V létě,
když  kvetení je na  dobré cestě,  bude  bylinný růst  pomalu klesat  a dočasná
změna k vyššímu  hnojení  dusíkem pomůže  stimulovat růst  a zajistí průběžnou
tvorbu květů. Jestliže máte pochyby o výběru konkrétního hnojiva, poraďte  se
s obsahem  prvků, který je  uveden na obalu  hnojiva.  Jestliže složení  ukazuje,
že  obsahuje více drasla  (K2O)  než dusíku  (N), považujeme  jej za  draselné
hnojivo. Jestliže obsahuje více dusíku (N) než drasla (K2O), považujeme jej za
dusíkaté hnojivo.
   Také jsou patentovány tablety, válečky a hnojivé rohože, které mohou
být použity místo hnojivých roztoků a pro všechny případy  by měla
být doporučení  výrobců pečlivě  sledována. Jestliže množství hnojiva je
příliš velké, nebo jestliže rostliny  jsou hnojeny  příliš často,  kořeny
budou  poškozeny, čímž způsobí slabý růst nebo dokonce uhynutí rostlin.
   Odrůdy bíle kvetoucí je nejlépe udržovat dobře vyhnojené  a stíněné.
U hladovějících rostlin rostoucích na plném slunci budou často normálně
čistě bílé  květy měnit barvu do bělorůžové.
 
Obrazekfuchsie na kmínku
    Vybraný silný a vitální řízek je vysazen obvyklým způsobem  a  vyvázán pečlivě ke
krátké hůlce . Pro tento záměr vybíráme vhodné vzrůstné odrůdy. Rostlina  by
měla být  přesazována  a velikost opory měněna podle potřeby a jak rostlina roste,
vyvazována  k hůlce v intervalu   5 až  10 cm.  Úvazky by neměly pohmožďovat  nebo
 poškozovat stonek.  Všechny  postranní výhonky  musí být  odstraněny, jakmile budou
tak velké, abychom s nimi  mohli manipulovat. Tento obrost je nejlepší odstranit
vylomením do strany než jeho odštípnutím, Tím omezíme opětovné obrůstání z
adventivních pupenů na bázi postranního letorostu. Všechna květní poupata by
měla být odstraněna , ale listy na hlavním stonku ponecháme. Nesmí být dovolen
nekontrolovaný růst  v tomto stádiu, protože stonek  se  může nevhodně  pokroutit.
Když  mladý standard nebo   "bič", jak  je často nazýván,  má téměř  dosaženu
požadovanou  výšku, postranní větvení, které je  tvořeno od vrcholu 4 nebo 5 páry
listů, by mělo být ponecháno a vrchol hlavního rostoucího stonku zaštípneme.
    Pozor na úvazky k hůlkám, které pravidelně kontrolujeme a případně povolujeme,
aby nedošlo k zaškrcení.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Obrazekpřezimování fuchsií
   Existují tři hlavní důvody,  proč fuchsie přes zimu uhynou.
1. Fuchsie jsou drženy dlouho v mokru v době nejstudenějšího počasí s minimálními
        teplotami mezi 1 až 7 °C.
2. Kořeny fuchsie jsou drženy ve velkém suchu po několik týdnů. Nezbytně  nutné obodobí                
sucha vyvolá stav dormance, ale přehnané sucho způsobí smrtelnou
dehydrataci.
3. Teplota klesne pod O °C během nejstudenějšího období.
 
   Výše  uvedený bod  3 je  nejčastější příčinou rozsáhlých  ztrát rostlin během zimy.  
Všechny fuchsie,  ať je na ně pohlíženo jako odolné , tzv. mrazuvzdorné (hardy) druhy a odrůdy nebo ne, budou potřebovat chránit před mrazem. 
    Na konci sezóny kvetení a  dříve než jsou rostliny "ubytovány" v  zimní čtvrtině roku, by
stonky měly být seřezány. To záleží  na převládajících podmínkách  počasí, jaké nastane 
obvykle koncem září nebo v říjnu.
    Nejbezpečnější způsob přezimování fuchsií je jejich uložení v zimní zahradě nebo  ve
vytápěném skleníku na minimální  teplotu 5 až 10 °C. V domácích podmínkách jsme však
často odkázáni na světlé sklepy, verandy a garáže. Jestliže jsou rostliny přiměřeně zalévány,
aby byly  chráněny před  vyschnutím, mají dostatek světla, uchovají  si většinu listů a
dokonce v příznivém  počasí budou pomalu růst. Je nutné zajistit, aby rostliny ve vynuceném období zimního klidu byly prosté chorob a škůdců.Doporučujema preventivní postřik proti
plísni šedé ( Rovral ) a mšici a molici ( Karate, Mospilan ).
    Jestliže není k dispozici vytápěný skleník, můžeme rostliny  chránit  během nejstudenější 
části zimy zahrabáním do mírně vlhké rašeliny.   Úspěch  této  metody   záleží ve využití
izolačních vlastností rašeliny a krycích izolačních materiálů, které ochrání rostliny před
zmrznutím. Stejně vhodný bude i klasický mírně vlhký sklep, kde rostliny stačí pouze do
rašeliny založit a pak jen kontrolovat přiměřenou vlhkost. Rostliny, které přezimují tímto  způsobem, by  měly být  ponechány co  nejdéle před jejich  uložením v  nevytápěném
skleníku, nebo ve světlé bezmrazé místnosti. Dříve než nastane riziko zmrznutí rostlin, musí
být definitivně uloženy.  Vhodné je předchozí chemické ošetření - máčení  proti  houbovým chorobám přípravky Benomil /Fundazol/ a Rovral.   Rašelina nesmí být příliš mokrá. Takto připravený krecht je vhodné překrýt polystyrénem, folií nebo lepenkou proti přemokření a
zasypat shrabky listí, případně chvojím. 
   Během března by  měly být  vyzvednuty  uložené   rostliny  a  po  odstranění  některých  zahnívajících  částí  vysazeny  do  čerstvého kompostu  a  umístěny do   zimní zahrady 
nebo skleníku.  Ani zde nesmí teplota klesnout na bod mrazu.. Rostliny mohou  být dále
udržovány ve stadiu klidu chladem a minimální zálivkou.
    Podle pěstitelských podmínek,  nejlépe až můžeme zajistit vyšší teplotu a dostatek světla
a kdy rostliny začínají znovu rašit,   provedeme definitivní  řez./obr. vlevo/ . Tímto řezem již určujeme požadovaný tvar rostliny. Ve skleníkových podmínkách provádíme tento řez často
již koncem prosince, jinak v lednu až únoru, případně ještě později.

  

Obrazek

 Po vyrašení pak provádíme jen potřebné zaštipování v zájmu řádného rozvětvení rostlin a
zajištění požadovaného tvaru. Pozdější zaštipování vrcholů oddaluje kvetení.Při přechodu
ze zimního skladu ven, chráníme několik prvních dní rostliny jak před mrazem, tak před
popálením sluncem.

Velmi pěkný popis pěstování fuchsií najdete na www.fuchsie.wz.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář