Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sudslavická lípa

27. 10. 2010

Sudslavická lípa

      Větve košaté koruny se sklánějí k zemi a stíní nevysoký, zato velmi mohutný kmen, který měří v obvodu bez několika centimetrů úctyhodných dvanáct metrů! To už samo o sobě svědčí o vysokém stáří, stejně jako praskliny v kůře a vystouplé kořeny. Věk je odhadován na 600 let - proto je samozřejmé, že kmen lípy je dutý - to ještě více zdůrazňuje představu o památném stromu. a že silné větve v koruně spojují lana a stříška že kryje otvor po odlomené větvi? To nijak neruší, rekonstrukce byla udělána s citem a je spíše svědectvím zájmu lidí o strom.
      Podle blízké vesnice se lípě říká Sudslavická, ale protože jsme v kraji, kde se narodil Jan Hus, kněz a proslulý středověký kazatel, mistr univerzity Karlovy - je nazývána i Husova. Pověst vypravuje, že pod lípou mistr Jan kázal.

Sudslavice u Vimperka, okr. Prachatice
Tilia platyphyllos Scop.
obvod kmene: 1170 cm
výška stromu: 30 m
 

The Sudslavice Linden Tree

The branches of the spreading crown bend towards the ground and provide shade for not very high, but very trunk, which measures in its circumference almost twelve meters! Not only this, but also the cracks in the bark and the prodruding roots prove that this is a very old tree. Its age is assessed to be 600 years and its hollow trunki only confirms its age. The strong branches of the crown are supported by ropes and roof covers the cavity left by broken off branch. However, this does not interfere, the repair was made with feeling and actually proves that people want to preserve it. The tree is named after the nearby village Sudslavice, but as we are in the region where Jan Hus, a clergyman and famous preacher of the middle ages, a teacher at the Charles University, was born, the tree is also called the Hus tree. It is said that Jan Hus preached under this tree.

Sudslavice near Vimperk, district Prachatice
Tilia platyphyllos Scop.
Circumference of the trunk: 1170 cm
height of the tree: 30 m
 

 

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa, patří k nejstarším a nejmohutnějším lipám v Čechách.

Sudslavická lípa

Přibližně pět kilometrů od Vimperka, v Sudslavicích, začíná trasa naučné stezky Sudslavický okruh. Vede státní přírodní rezervací Opolenec a byla vybudována pracovníky státní ochrany přírody z Prachatic v roce 1977. Stezka začíná poblíž mlýna Vanických, u kterého roste jedna z nejstarších a nejmohutnějších lip v České republice. Její obvod měří dvanáct metrů, je třicet metrů vysoká a její stáří je odhadováno na šest set let. Trasa probíhá po západních svazích vrchu Opolenec na pravém břehu řeky Volyňky. Hřbet vrchu (648 m. n. m.) tvoří většinou krystalické vápence, které podmiňují krasové jevy.

V Sudslavické sluji, významné paleontologické lokalitě, byly nalezeny kosterní zbytky vyhynulé zvířeny. V rezervaci roste řada chráněných rostlin, mimo jiné i několik druhů planých orchidejí. Zbytky nedaleké dvanáctikomorové vápenky z roku 1922 připomínají těžbu vápence, který se zde dříve zpracovával na vápno. Návštěvníci, kteří naučnou stezkou procházejí, se kromě toho seznámí na některých zastávkách i s náměty zaměřenými na praktickou ochranářskou práci. Jsou zde například umístěny různé typy ptačích budek a návody, jak pečovat o ptactvo aj. Protože na některých místech se vystupuje na skály po kovových žebřících, je tato trasa vhodná pro zdatnější turisty.


Sudslavický okruh:     Okolí obce    Okolí obce

Půvabná okružní trasa spojuje řadu zajímavostí při řece Volyňce jižně od obce Čkyně, cestu zpestřuje i několik technických pomůcek (dřevěné žebříky, ocelové schody). Naučná stezka byla zřízena r. 1977, jejím výchozím a cílovým místem je mlýn U Vanických u řeky Volyňky poblíž vsi Sudslavice 5 km jižně od Čkyně. Přímo v terénu jsou umístěny informační panely.
Turistická trasa: Putování zahajujeme u mlýna, před nímž roste chráněná Sudslavická lípa (její stáří se odhaduje na 600 let, dolní obvod má 12 metru a vysoká je 30 metrů). Od lípy vykročíme k železniční trati kolem druhé zastávky, věnované péči o ptactvo. Za tratí následuje informace o přírodní rezervaci Opolenec. Zatočíme vpravo ke zbytkům dvanáctikomorové vápenky a k vyhlídce na Opolenec a stoupáme k další vyhlídce na Výškovice. Obkládací mramor ze zdejších lomů se vyvážel do Francie. V blízkosti sousední osady Vnarovy byl v r. 1925 vyorán meteorit o váze 5,85 kg, který je uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze. Naše cesta se stáčí k osmé zastávce (borovice černá) a dalšímu zastavení u okopů z r. 1939, podíváme se na pozůstatky po těžbě vápence a z další vyhlídky máme jako na dlani Sudslavice. Míjíme další zastávky – zajímavá je mj. břečťanová skála, obepnutá břečťanem, vápencová stěna s tzv. turmalínovými slunci a především Sudslavická jeskyně, jedno z nejdůležitějších středoevropských nalezišť kosterních pozůstatků diluviálních zvířat, zbytky lidských lebek i předmětů z kostí a kamene. Nepřístupná vápencová jeskyně je bez krápníkové výzdoby. Vyzkoušíme pevnost žebříku, potěšíme se dalšími výhledy, překročíme trať poblíž železniční zastávky Bohumilice a jdeme po pravém břehu řeky lučinavým údolím kolem staré slévárny a mlýna k dalšímu mlýnu U Vanických.


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář