Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. světová válka - historie, data, souvislosti - 1. díl

8. 5. 2010

Druhá světová válka,
 

také WWII, nebo Druhá světová válka, byl celosvětový vojenský konflikt, probíhající v letech 19391945. Největší a nejsmrtonosnější válka v historii, vyvrcholí v Holokaust a shození atomové bomby.

Dokonce ačkoli Japonsko bylo bojování v Číně protože 1937, konvenční názor je to válka začala 1. září 1939, když nacistické Německo napadlo Polsko. Během dvou dnů Spojené království a Francie deklarovali válku s Německem, ačkoli bojování bylo uvězněno v Polsku. Pursuant k pak-tajné obstarání jeho non-agrese Molotov-Ribbentrop smlouva, Sovětský svaz se přidal k Německu 17. září 1939, podmanit si Polsko a rozdělit Eastern Evropu.

Spojenci byli zpočátku tvořeni Polska, Britové země společenství, a Francie. Následovat klid v bojování, známý jako “falešná válka”, Německo napadlo západní Evropu v květnu 1940. O šest týdnů později se Francie vzdává Německu, které se pak neúspěšně pokusí dobýt Británii. Devět měsíce po tom, Německo, Itálie a Japonsko podepsali vzájemnou obrannou dohodu, trojstranná smlouva, a byl známý jako osové síly. O devět měsíců později, 22. června 1941, Německo zahájilo masivní invazi do Sovětského svazu, který si neprodleně přidal ke Spojencům Německo nyní bylo zaneprázdněno boji ve válce na dvou frontách.

7. prosince 1941, Japonsko napadlo Spojené státy u Pearl Harbor, přinášet to příliš do války se spřízněnou stranou. Čína se také přidala ke Spojencům, jak nakonec učinila většina zbývajícího světa. Začátkem 1942, hlavní bojovníci byli zarovnáni takto: britské společenství, Spojené státy a Sovětský svaz bojovali proti Německu a Itálii; a britské společenství, Čína a Spojené státy bojovali proti Japonsku. Od pak přes srpen 1945, bitvy zuřily přes všechny Evropy, v North Atlantském oceánu, přes Afriku Northa, skrz Southeast Asii, skrz Čínu, přes Tichý oceán a ve vzduchu přes Japonsko.

Itálie se vzdala v září 1943; Německo vzdalo se v květnu 1945. Následovat atomový bombings Hirošimy a Nagasaki, Japonsko se vzdalo, označovat konec války 2. září 1945.

Je možné, že ve válce zemřelo okolo 62 milionů lidí; odhady se velmi liší. Okolo 60 % všech obětí byli civilisté, zemřeli v důsledku nemocí, hladomoru, genocidy (přesněji Holokaustu) a bombardování. Bývalý Sovětský Svaz a Čína utrpěly velké ztráty. Odhady umístí smrti v Sovětském svazu u asi 23 miliónu, zatímco Čína trpěla o 10 miliónu. Žádná země ztratila větší část jeho populace než Polsko: přibližně 5.6 milión, nebo 16 %, jeho předválečné populace 34.8 milión umřel.

Po druhé světové válce, Evropa byla informally rozdělené do západních a sovětských sfér vlivu. Západní Evropa později se ztotožnila jako Atlantik Northa organizace smlouvy (NATO) a východní Evropa jako Varšava smlouva. Tam byl posun u moci od západní Evropy a britské Říše ke dvěma novým velmocím, Spojeným státům a Sovětskému svazu. Tito dva soupeři by později stáli před pryč ve studené válce. V Asii, porážka Japonska vedla k jeho democratization. Čínská občanská válka pokračovala přes a po válce, vyplývat nakonec ve zřízení lidové republiky Číny. Bývalé kolonie evropských sil začaly jejich cestu k nezávislosti.

Příčiny

Obyčejně držené obecné důvody k WWII jsou vzestup nacionalismu, vzestup militarismu a přítomnost nevyřešených územních záležitostí. V Německu, nelibost smlouvy Versailles — specificky článek 231 (“klauzule viny”), víra v Dolchstosslegende, a počátek velké deprese — fueled svah k síle Adolfa Hitler militarista National socialističtí němečtí pracovníci flámují (nacistická strana). Zatím, obstarání smlouvy byla laxly prosazené od strachu z další války. Blízko příbuzný je nedostatek Britů a francouzštiny politika ústupků, který snažil se vyhnout se válce ale vlastně dal Hitler čas vyzbrojit. Liga národů také propadla v jeho misi předcházet válce.

Japonsko ve třicátých létech bylo ovládáno klikou militaristy oddaný k stávat se světovou mocí. Japonsko napadlo Čínu vzpružit jeho hubené sklady přírodních zdrojů. Toto hněvalo Spojené státy, který působil poskytnutím půjček do Číny, poskytovat tajenou vojenskou pomoc, a zavádět zvýšeně široká embarga surových látek proti Japonsku. Tato embarga by měla nakonec rozbitou japonskou ekonomiku; Japonsko bylo konfrontováno s volbou ustupování z Číny nebo jdení k válce aby si podmanil prostředky oleje holandských východních nezávislých producentů. To rozhodlo se proběhnout s plány větší východní Asie války v Pacifiku.

Chronologie
Válka vypukne v Evropě: 1939
Předválečné aliance

Po zhroucení mnichovské dohody v březnu 1939, když německé armády vstupovaly do Prahy a pokračovaly zabírat zbytek Československa, Polsko a Francii slíbenou 19. května 1939 poskytovat každého jiný s vojenskou pomocí nakonec jeden byl napadnut. Britové už nabízeli podporu Polákům v březnu, ale pak 23. srpna, Německo a Sovětský svaz podepsali Molotov-Ribbentrop smlouva. Smlouva zahrnovala protokol tajemství, který by rozdělil východní Evropu do němčiny a sovětské zájmové oblasti. Každá země souhlasila, že dovolí jiný volnost v jeho sféře aktivity, včetně vojenské okupace. Hitler byl nyní připravený jít do války v rozkazu podmanit si Polsko. Podepsání nové aliance mezi Británií a Polska 25. srpna odradilo jej pro jediný nemnoho dnů.

Invaze Polska
Polish infantry during the Polish September Campaign, September 1939.
Polská pěchota během Invaze do Polska, Září 1939.
A flight of Stuka dive-bombers prepares to attack.
Let Stuka bombardéry připravuje se zaútočit.

1. září, Německo napadlo Polsko. O dva dny později, Británie a Francie deklarovala válku s Německem. Francouzština mobilizovala pomalu, pak se zvyšoval jediný útok známky v Saar, který oni brzy opustili, zatímco Britové nemohli vzít nějakou otevřenou akci na podporu Poláků v dostupném čase (viz západní zrada). Zatím, 9. září, Němci dosáhli Varšavy, mít řezal přes polské obrany.

17. září, sovětští vojáci zabírali východní část Polska, brát kontrolu nad územím že Německo souhlasilo byl v sovětské sféře vlivu. O den později polský prezident a vrchní velitel oba uprchli do Rumunska. Poslední polské jednotky se vzdaly 6. října. Některá polská vojska evakuovala k sousedním zemím. V následku kampaně září, obsazené Polsko zvládalo vytvořit silné hnutí odporu a přispívalo významnou vojenskou mocí ke spojencům pro trvání druhé světové války.

Falešná válka

Po Polsko padalo, Německo přestalo, aby přeskupil během zimy 1939-1940 až do dubna 1940, zatímco Britové a francouzština zůstávali na obranný. Období bylo odkazoval se na novináři jak “falešná válka,” nebo”Sitzkrieg,” protože tak málo pozemní bitva se konala.

Bitva o Atlantik

Zatím na severu Atlantik, Němec U-lodě operovaly proti Allied přepravě. Ponorky tvořené v dovednosti, štěstí a odvaze co oni chyběli ve množství. Jeden U-loď potopila britskou letadlovou loď HMS Odvážný, zatímco jiný U-loď zvládala potopit bitevní loď HMS Královský dub v jeho domově anchorage Scapa toku. Dohromady, U-lodě se potápěly více než 110 lodí v prvních čtyřech měsících války.

Na jihu Atlantik, Graf Spee útočil na spojenckou přepravu a pak byl utíkal po bitvě o talíř řeky. Unlike U-hrozba lodi, který měl vážný vliv později ve válce, němečtí povrchoví lupiči měli malý vliv protože jejich čísla byla tak malá.

Válka se rozšiřuje: 1940
Rusko-finská válka

Sovětský svaz napadl Finsko 30. listopadu 1939, to zahájilo zimní válku. Finsko se vzdalo Sovětskému svazu v březnu 1940 a podepsal Moskva mírovou dohodu (1940) ve kterém Finns dělal územní ústupky. Pozdnější ten rok, v červnu Sovětský svaz zabíral Lotyšsko, Litva, a Estonsko, a anektoval Bessarabia a severní Bukovina od Rumunska.

Invaze Dánska a Norsko
The evolution of German plans for the invasion of France.
Evoluce Němce plánuje invazi Francie.

Německo napadlo Dánsko a Norsko 9. dubna 1940, v provozu Weserübung, z části zvrátit hrozbu hrozící Allied invaze Norska. Dánsko nevydrželo, ale Norsko se bránilo, a byl spojen Brity, francouzštinou a leskem (vyhnanství) nutí přistání na podporu Norů u Namsos, Åndalsnes, a Narvik. Pozdním červnem, spojenci byli porazeni, německé síly byly v kontrole nad většinou z Norska a co zůstalo z norštiny armáda se vzdala.

Invaze Francie a nížiny

10. května 1940, Němci napadli Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, a Francie, končit Falešná válka. Britové Expeditionary nutí (BEF) a francouzská armáda postupovala do severní Belgie a plánoval bojovat proti válce mobilního telefonu na severu zatímco udržuje statickou nepřetržitou přední stranu podél Maginot lemovat další jih. Spojenecké plány byly okamžitě opilé nejvíce klasickým příkladem v historii Blitzkrieg.

V první fázi invaze, Padat Gelb (CACA), Wehrmacht je Panzergruppe von Kleista hnal se přes Ardennes, rozbil francouzskou linku u Sedan, pak řezal přes severní Francii k anglickému kanálu, rozdělovat Allies v dva. Zatím Belgie, Lucembursko, a Nizozemsko padalo rychle proti útoku německé armádní skupiny B. BEF, obklopený na severu, byl evakuován od Dunkirk v provozu Dynamo.On 10. června Itálie se připojila k válečné útočné Francii na jihu.

Heinkel He 111 over London on 7 September 1940
Heinkel on 111 přes Londýn na 7 září 1940

Německé síly pak pokračovaly v dobytí Francie s Hniloba pádu (Case Red), navrhování za Maginot linkou a blížit se k pobřeží. Francie podepsala příměří s Německem 22. června 1940, vést ke zřízení Vichy Francie loutkové vlády v neobydlené části Francie.

Bitva o Anglii

Následovat porážku Francie, Británie rozhodla se bojovat dál, tak Německo začalo přípravy v létě 1940 napadnout Británii v provozu lachtan, zatímco Británie dělala anti-přípravy invaze. Německo prvního kroku vidělo nutný byl k ziskové vzduchové kontrole nad Británií tím, že zruší Kategorie:RAF. Válka mezi dvěma vzdušnými sílami stala se známá jako bitva o Anglii. Jmeno Luftwaffe zpočátku zamířil na Raf příkaz bojovníka ale výsledky nebyli jak čekal, tak Luftwaffe později se obrátil k děsovému bombardovánímu Londýnu. Němci nedokázali porazit Royal letecké síly a operační lachtan byl odložený a nakonec rušil.

Druhá světová válka v Africe
Afrika Korps tanks advance during the North African campaign.
Afrikakorps tanky postupují během North africké kampaně.

Italské vyhlášení války v červnu 1940 vyžadoval britskou nadvládu Středomoří, závisel na Gibraltaru, Malta, a Alexandrie. Italští vojáci napadali a zachycovali Brity Somaliland v srpnu. V září, severní africká kampaň začala, když italské síly v Libyi napadly britské síly v Egyptě. Cíl měl dělat Egyptu italský majetek, obzvláště zásadní Suezský průplav východ Egypta. Britové, Ind a síly Australana namítají-zaútočil v provozu kompas ale tento útok se zastavili 1941 když hodně z Australana a Nového Zélandu síly byly přenesené do Řecka bránit to před německým útokem. Nicméně, německé síly (známý pozdnější jako Afrika Korps) dolů General Erwin Rommel přistál v Libyi a obnovil útok na Egyptě.

Invaze Řecka

Itálie napadla Řecko 28. října 1940, od základů v Albánii po řeckém premiérovi John Metaxas odmítl ultimatum k ruce přes území Řeka. Přes obrovskou nadřazenost italských sil, armáda Řeka nutila Italy do masivní ustoupit hluboce do Albánie. Střední-prosinec, Řeci zabírali jednoho-fourth Albánie. Armáda Řeka zasadila na Axis sílách jejich první porážka ve válce a nacistickém Německu by brzy byla nucená zasáhnout.

1941: válka přerůstá v globální konflikt
Divadlo Evropana
Půjčovat-Lease
German Troops fighting in Soviet Union.
Němec bojování vojáků v Sovětském Svaze.

USA prezident Franklin D. Roosevelt podepsal Lend-Lease akt 11. března. Tento program byl první velký krok pryč od amerického izolacionismu, se starat o značnou pomoc k U.K., Sovětský svaz, a jiné země.

Invaze Řecka a Jugoslávie

Jugoslávská vláda podlehla tlaku osy a podepsala Tripartite dohodu 25. března, ale vláda byla svrhnuta v tahu, který nahradil to s pro-spojencká vláda. Toto vybídlo Němce, aby napadl Jugoslávii 6. dubna. V časném ránu, Němci bombardovali Bělehrad s odhadoval 450 letadel. Jugoslávie byla zaneprázdněná věcí dnů a armáda vydaná 17. dubna ale odpor přívržence trvali skrz válku. Rychlý pád Jugoslávie, nicméně, dovolil německé síly vstoupit na řeckého území přes jugoslávskou hranici. 58,000 Britové, Australan a vojáci Nového Zélandu, kteří byli posílali k nápovědě Řeci byli řízeni zpět a brzy nucený evakuovat. 27. dubna, německé síly zadaly Athens který byl následovaný koncem organizovaného řeckého odporu. Zaměstnání Řecka ukázalo se nákladné, zatímco partyzánská válka nepřetržitě soužila Axis držitele.

Invaze Sovětského Svaza
German advances during Operation Barbarossa from June to December 1941.
Němec postupuje během Operation Barbarossa od června k prosinci 1941.

22. června 1941, operace Barbarossa, největší invaze v historii, začal. Tři německé armádní skupiny, osová síla přes čtyři milióny mužů, pokročilý rychle hluboký do Sovětského svazu, ničit téměř celá západní sovětská armáda v obrovských bitvách o obeplutí. Sověty demontované jako hodně průmyslu jak možný dopředu postupujících Axis sil, překládat to na Ural hory pro reassembly.

Pozdním listopadem, osa dosáhla linky u brán Leningrad, Moskva, a Rostov, u ceny asi 23 obětí procenta. Jejich zálohy pak zakotví k zastávce. Německý generální štáb podceňoval velikost sovětské armády a jeho schopnost navrhnout nové vojáky.
Soviet Siberian Soldiers fighting during the Battle of Moscow.
Sovětští sibiřští vojáci, kteří bojuje během Bitva před Moskvou.
Oni byli teď vyděseni přítomností nových sil, včetně čerstvých sibiřských vojsk dolů General Zhukov, a počátkem obzvláště chladné zimy.

Německé přední jednotky postupovaly na vzdálený dohled zlatých cibulových kupolí Moskvy je katedrála svatého Basila, ale pak 5. prosince, pult sovětů-útočil a tlačil Axis couvá s některými 150-250 kilometry (100-150 mi), který se stal první hlavní německou porážkou druhé světové války.

Zatím, 25. června, válka pokračování mezi Finskem a Sovětským svazem začala sovětskými leteckými útoky brzy po začátku Operation Barbarossa.

Spojencké konference

Atlantik charta byla vydána jako společné prohlášení Winston Churchill a prezident Roosevelt, u Argentia, Newfoundland, 14. srpna 1941.

V prosinci 1941, po Amerika vstoupila do války, Churchill se setkával s Rooseveltem znovu na Arcadia konferenci. Oni souhlasili, že Německo překazení mělo přednost přes Japonsko překazení. Američané navrhovali 1942 přeslamanšské invaze Francie který Britové silně odporující, navrhovat místo toho malá invaze v Norsku nebo přistáních ve francouzštině severní Afrika. Deklarace Spojenými národy byla vydána.

Středomoří
German paratroopers landing on Crete.
Němečtí výsadkáři přistávat na Kréta.
V severní Africe, Rommelovy síly postupovaly rychle východně, pokládat obležení k zásadnímu mořskému přístavu Tobruk. Dva spojencké pokusy ulehčit Tobruk byly porazeny, ale větší útok na konci roku (křižák operace) řídil Rommel záda po těžkém boji.

20. května, bitva Kréty začala když elitní německý padák a glider-nesená horská vojska zahájila masivní vzdušnou invazi řeckého ostrova. Kréta byla bráněna Řekem, Novým Zélandem, Austrálií a britskými vojsky. Němci napadli ostrov současně na třech přistávacích plochách.

Bismarck firing at Prince of Wales on 24 May
Bismarck pálit na Princ Walesu na 24 května
Jejich invaze na dva přistávací plochy propadly, ale oni úspěšně zachytili jednoho, který dovolil jim posílit jejich pozici a zachytit ostrov v malý přes jeden týden.

24. května, německá bitevní loď Bismarck potopil bitevní křižník HMS kapuce v bitvě Dánsko úžiny. 27. května, Bismarck byl sám klesal královským loďstvem.

V červnu 1941, spojenecké síly napadly Sýrii a Libanon a zachytil Damašek 17. června. Pozdnější, v srpnu, Britech a sovětu vojska obsadila neutrální Írán aby zabezpečil jeho olej a jižní zásobovací linku k Rusku.

Pacifik divadlo
Sino-japonská válka
Pearl Harbor under attack on December 7, 1941
Pearl Harbor pod útokem 7. prosince 1941
Lt Gen Arthur Percival surrendering Singapore to the Japanese on February 15, 1942. It was the greatest defeat in British history.
Lt informace Arthur Percival vzdávat se Singapuru k Japonci na 15. únor, 1942. To bylo největší porážka v britské historii.

Válka začala ve východní Asii dříve, než druhá světová válka začala v Evropě. 7. července 1937, Japonsko, poté, co zabíral Manchuria v 1931, zahájil další útok proti Číně blízko Beijing. Japonec dělal počáteční pokroky ale byl zastavený v bitvě o Šanghaj. Město nakonec klesalo na Japonce a v prosinci 1937, a hlavní město Nanking (nyní Nanjing) padal. Jako výsledek, čínská vláda přesunula jeho místo na Chongqing pro zbytek války. Japonské síly dopustily se surových krutostí proti civilistům a válečným zajatcům, když Nanking byl obsazený, porážet tolik jako 300,000 civilistů uvnitř měsíce. Válka 1940 sahal stalemate s oběma stranami mít minimální zisky. Číňani úspěšně bránili jejich zemi před nadcházejícím Japoncem na několika příležitostech, zatímco silný odpor v oblastech zabraných Japoncem nutil vítězství vypadat nemožný k Japonci.

Japonsko a Spojené státy vstoupí do války

V létě 1941, Spojené státy začaly ropné embargo proti Japonsku, který byl protest japonské invaze do francouzštiny Indo-Čína a pokračující invaze Číny. Japonsko plánovalo útok na Pearl Harbor zmrzačit americké Pacifik loďstvo předtím, než sloučí naftová pole v holandských východních nezávislých producentech. 7. prosince, japonské nosné loďstvo vypustilo překvapivý vzduchový útok na Pearl Harbor, Havaj. Nájezd vyústil ve dvě americké bitevní lodě klesal, a šest vadný ale pozdnější opravil a vrátil se ke službě. Nájezd nedokázal najít nějaké letadlové lodě a nepoškodil Pearl Harbor je užitečnost jako námořní základna. Útok silně sjednotil názor veřejnosti ve Spojených státech proti Japonsku. Následující den, 8. prosince, Spojené státy deklarovaly válka s Japonskem. Na stejném dni, Čína oficiálně deklarovaná válka proti Japonsku. Německo deklarovalo válku se Spojenými státy 11. prosince, ačkoli to nebylo zavázané dělat tak pod Tripartite smlouvou. Hitler doufal, že Japonsko by podporovalo Německo tím, že napadne Sovětský svaz. Japonsko nezavázalo, a tento diplomatický pohyb Hitler dokázal katastrofická hrubá chyba, která sjednotila americkou veřejnost je podpora pro válku.

Japonský útok

Japonsko brzy napadlo Filipíny a britské kolonie Honga Kong, Malajsko, Borneo, a Barma, se záměrem zadření ropná pole holandských východních nezávislých producentů. Přes prudký odpor Američanem, Philippine, Britové, Kanaďan, a Ind nutí, všechna tato území se vzdala Japonci ve věci měsíců. Britská ostrovní pevnost Singapuru byla zajata v čem Churchill zvažoval jeden z nejponižujícejších britských porážek celého času.

Mrtvý bod: 1942
Divadlo Evropana
Západní a centrální Evropa
Operation Blue: German advances from May 7, 1942 to November 18, 1942.
Operace modrý: Němec postupuje od 7. květen, 1942 k 18. listopad, 1942.
Soviet soldiers captured after the Second Battle of Kharkov.
Sovětští vojáci zajatý po Druhá bitva Kharkov.

V květnu, trumfnout nacistického vůdce Reinhard Heydrich byl zavražděn Allied agenty v Operation Anthropoid. Hitler objednával hrozné odvety. (Vidí Lidice).

19. srpna, Britové a síly Kanaďana vypustili Dieppe nájezd (codenamed výročí operace) na německém obsazeném portu Dieppe, Francie. Útok byl pohroma, ale poskytované kritické informace využily později v Operation baterka a Operation suverén.

Sovětská zima a útoky brzkého jara

Na severu, sověty vypustily Toropets-Kholm operace 9. ledna k 6. února 1942, chytat německou sílu blízko Andreapol. Sověty také obklopily posádku němčiny v Demyansk kapse, která vydržela s dodávkou vzduchu pro čtyři měsíce (8. února dokud ne 21. dubna), a se usadil před Kholm, Velizh a Velikie Luki.

Na jihu, sovětské síly zahájily útok v květnu proti Němci šestá armáda, iniciovat zkrvavit 17 bitvy dne kolem Kharkov který skončil ztrátou přes 200,000 červeného armádního personálu.

Osový letní útok

28. června, osa začala jejich útok léta. Němec Army skupina B plánoval zachytit město Stalingrad který by zabezpečil Němci levou chvíli Army skupina plánoval zachytit jižní naftová pole. V bitvě o Kavkaz, bojoval v pozdním létě a pádu 1942, osové síly zachytily naftová pole.

Stalingrad
German soldiers at the Battle of Stalingrad.
Němečtí vojáci u Bitva u Stalingradu.

Po hořkém pouličním boji který trval pár měsíců, Němci zachytili 90 % Stalingrad listopadem. Sověty, nicméně, stavěl masivní síly na úbočích Stalingrad. Oni zahajovali Operation Uran 19. listopadu, se stejnými útoky to se setkalo v Kalach o čtyři dny později a chytil Sixth armádu v Stalingrad. Němci žádali, aby povolení se pokusil o útěk, který byl odmítnut Hitler, kdo objednával Sixth armádu zůstat v Stalingrad kde on sliboval, že oni byli by dodávaní letecky dokud ne zachráněný. O stejném čase, sověty zahajovaly Operation Mars ve výběžku blízko okolí Moskvy. Jeho cíl měl remizovat dole Army skupinová ústředna a zabránit tomu v vyztužování Army jih skupiny u Stalingrad.

V prosinci německé pomocné síly se dostaly do 50 kilometrů (30 mi) chycené Sixth armády předtím oni byli vráceni sověty. Koncem roku, šestá armáda byla v zoufalém stavu, jak Luftwaffe byl jen schopný dodávat o sixth zásob potřebovaný.
Východní severní Afrika

Na začátku 1942, spojenecké síly v Africe Northa byly oslabené odděleními k Dálnému východu. Rommel jednou znovu zaútočil a zachytil Benghazi. Pak on porazil Allies u bitvy Gazala, a zachytil Tobruk s několika vězeňi tisíce a velká množství zásob. Pokračovat, on řídil hluboko do Egypta ale s přetíženými sílami.

První bitva o El Alamein se konala v červenci 1942. Spojenecké síly ustoupily do posledního udržitelného bodu před Alexandrií a Suezského průplavu. Jmeno Afrikakorps, nicméně, předběhl jeho zásoby a obránce zastavil jeho strčení. Druhá bitva o El Alamein nastala mezitím 23. října a 3. listopadu. Nadporučík-generál Bernard Montgomery byl ve vedení sil společenství, nyní známý jako Britové osmá armáda. Osmá armáda brala útok a byla nakonec vítězná. Po německé porážce u El Alamein, osové síly dělaly úspěšný strategický ústup k Tunisku.

Západní severní Afrika
U.S. Forces landing in North Africa
USA nutí přistání v Africe Northa

Baterka operace byla vypuštěna 8. listopadu 1942 a chtěl získat kontrolu nad Marokem a Alžír přes současná přistání u Casablanca, Oran a Alžír, následoval nemnoho dnů pozdnější s přistáním u Bône, brána do Tuniska. To bylo doufal, že místní síly Vichy Francie by postavily žádný odpor a se podrobily autoritě Free francouzský generál Henri Giraud. V odezvě, Hitler napadal a zabíral Vichy Francii a Tunisko, ale němčina a síly Itala byli chyceni v štípačkách stejné zálohy od Alžírska a Libye. Rommelovo vítězství proti americkým sílám u bitvy Kasserine povolení mohlo jen odložit to nevyhnutelný.

Pacifik divadlo
Centrální a jižní západní Pacifik
Burning USS Lexington during the Battle of the Coral Sea
Pálit USS Lexington během Bitva v Korálovém moři
U.S. Marines rest in the field on Guadalcanal, circa August-December 1942
USA Marines odpočinek na poli na Guadalcanal, circa srpen-prosinec 1942

19. února 1942, Roosevelt podepsal Spojené státy výkonné nařízení 9066, vést k internaci přibližně 110,000 Japonce-Američané pro trvání války.

V dubnu, Doolittle nájezdu, prvním americkém náletu na Tokiu, posílené morálce v USA a způsobeném Japonsku ke zdrojům posunu k obraně vlasti, ale dělal malou skutečnou škodu.

V časném květnu, japonská námořní invaze Porta Moresby, nová guinea, byl zmařen Allied námořnictvy v bitvě Coral Seové. Toto bylo jak první úspěšná opozice vůči útoku Japonce tak první bitva zdolávaná mezi letadlovými loděmi.

O měsíc později, 5. června, americký nosič-založené bombardéry klesaly čtyři Japonsko je nejlepší letadlové lodě v bitvě uprostřed. Historici označí tuto bitvu za bod obratu a konec japonské expanze v Pacifiku. Kryptografie hrála důležitou roli v bitvě, zatímco Spojené státy rozluštily japonské námořní kódy a znal japonský plán útoku.

V červenci, japonský pozemní útok na Porta Moresby byl veden podél drsné Kokoda dráhy. An outnumbered a netrénovaný australský prapor překazil 5,000 - silná japonská síla, první zemní porážka Japonska ve válce a jednom z nejvýznamnějších victories v australské vojenské historii.

7. srpna, Spojené státy Marines začal Battle Guadalcanal. Pro dalších šest měsíců, americké síly bojovaly japonské síly pro kontrolu nad ostrovem. Zatím, několik námořních setkání zuřilo v blízkých vodách, včetně Battle Savo ostrova, Battle Capea Esperance, námořní Battle Guadalcanal, a Battle Tassafaronga.

V pozdním srpnu a časném září, zatímco bitva zuřila na Guadalcanal, obojživelný japonský útok na východní špičku nové guineje byl potkán australskými sílami v bitvě Milne zátoky.
Sino-japonská válka
Japonsko zahájilo hlavní útok v Číně po útoku na Pearl Harbor. Cíl útoku měl dobýt strategicky důležité město Changsha který Japonec propadl k zachycení na dvou předchozích příležitostech. Pro útok, Japonec hromadil 120,000 vojáků pod 4 divizemi. Číňan odpověděl s 300,000 muži a brzy japonská armáda byla obklopená a musela ustoupit.

Válka se otočí: 1943

 

Divadlo Evropana
Němčina a sovětské jarní útoky
German advances during the spring and summer of 1943.
Němec postupuje během jara a léta 1943.

Po kapitulaci Němce šestá armáda u Stalingrad 2. února 1943, červená armáda vypustila osm útoků během zimy. Mnoho byl koncentrovaný podél Don mísy blízko Stalingrad, který vyústil v počáteční zisky, než německé síly byly schopné využít oslabeného stavu červené armády a získat území to prohrálo.

Německý letní útok

4. července, Wehrmacht zahajoval hodně-zdržel útok proti Sovětskému svazu u Kursk výběžku. Jejich záměry byly znány sověty a oni pospíchali, aby bránil výběžek s obrovským systémem obran opevnění. Obě strany se hromadily jejich obrněné jednotky pro co se staly rozhodným vojenským střetnutím. Němci zaútočili od jak severu tak jihu výběžku a doufal, že se setká uprostřed, uříznout výběžek a chytit 60 divizí sovětu. Německý útok byl rozemlet, zatímco malý pokrok byl dělán přes obrany sovětu. Sověty pak vychovaly jejich rezervy a největší tanková bitva války nastala blízko města Prokhorovka. Němci měli vyčerpával jejich obrněné síly a mohl ne zastavit pult sovětu-útok, který házel jim záda přes jejich výchozí postavení.

Pád sovětu a útoky zimy
V srpnu, Hitler souhlasil s obecným ústupem do Dnieper linky, a jak září pokračovalo do října, Němci založí Dnieper linii nemožnou držet jak předmostí sovětu rostla. Důležitá Dnieper města začala padat, s Zaporozhye první jít, následovaný Dnepropetrovsk.
Brzy v listopadu sověty unikly z jejich předmostí na jedné straně Kiev a zachytily ukrajinský kapitál.

Nejprve ukrajinská přední strana zaútočila u Korosten na štědrém večeru. Sovětská záloha pokračovala podél železniční linky až do 1939 lesku-sovětský okraj byl podáván.

Itálie

Kapitulace Axis sil v Tuniske 13. května 1943 dala asi 250,000 vězeňů. Severní africká válka dokázala být pohroma pro Itálii, a když Allies napadl Sicílii 10. července v provozu zastřený, zachycovat ostrov v malý přes měsíc, režim Benita Mussolini se zhroutil. 25. července, on byl zbavil funkce králem Itálie, a zastavil s pozitivním souhlasem velké fašistické rady. Nová vláda, vedl o Pietra Badoglio, převzal moc ale prohlásil, že Itálie by zůstala ve válce. Badoglio vlastně začal tajné mírové jednání s Allies.

Spojenci napadli Itálii pevniny 3. září 1943. Itálie se vzdala spojencům 8. září, jak byl dohodnut v jednáních. Královská rodina a Badoglio vláda utekli na jih, odcházející italská armáda bez objednávek, zatímco Němci převzali boj, nutit Allies k úplnému zastavení v zimě 1943-44 u jihu Gustava Linea Říma.

Na severu, nacisti nechají Mussolini vytvořit co byl účinně loutkový stát, italská sociální republika nebo “republika Salò”, pojmenoval podle nového kapitálu Salò u jezera Garda.

Střední-1943 přinášel pátý a finální německý Sutjeska útok proti jugoslávským přívržencům.

Pacifik divadlo
Centrální a jižní západní Pacifik
Battleship Pennsylvania (BB-38) leading Colorado (BB-45), Louisville (CA-28), Portland (CA-33) and Columbia (CL-56) into Lingayen Gulf, Philippines, January 1945.
Bitevní loď Pennsylvánie (BB-38) prokládání Colorado (BB-45), Louisville (CA-28), Portland (CA-33) a Columbia (CL-56) do Lingayen záliv, Filipíny, Leden 1945.
The Battle of Changde, called the Stalingrad of the East. China and Japan lost a combined total of 100,000 men in this battle.
Bitva Changde, volal Stalingrad Východu. Čína a Japonsko ztratili spojený úhrn 100,000 mužů v této bitvě.

2. ledna, Buna, nová guinea byla zajata spojenci. Toto končilo hrozbu Portu Moresby. 22. ledna 1943, spojenecké síly dosáhly jejich cíle izolovat japonské síly ve východní nové guineji a být oddělený jejich hlavní řada nabídky.

Americké úřady deklarovaly Guadalcanal zajistí 9. února. Australan a americké síly se ujali prodloužené kampaně retake obsazené díly Šalamounových ostrovů, nové guineje a holandských východních nezávislých producentů, zažívat některé nejtužejšího odporu války. Zbytek Šalamounových ostrovů byl retaken v 1943.

V listopadu, USA Marines vyhrál bitvu Tarawa. Toto byl první silně protilehlý obojživelný útok v divadle Pacifiku. Vysoké oběti zaujatý Marines probudil bouři protestu ve Spojených státech, kde velké ztráty nemohly být dohodnuté pro takový malý a zdánlivě nedůležitý ostrov.

Sino-japonská válka

Energická, kolísavá bitva o Changde v Číně Hunan provincie začala 2. listopadu 1943. Japonec zavrhl 100,000 mužů do útoku na město, který měnil ruce několikrát v nemnoho dnů ale skončil ještě držel Číňanem. Celkový, čínské pozemní síly byly přinuceny bojovat proti válce obrany a oslabování zatímco oni stavěli jejich armády a očekávali Allied counteroffensive.

Asie jihovýchodu

Nacionalistická Kuomintang armáda, pod Chiangem Kai-shek, a komunistická čínská armáda, pod Maem Zedong, oba oponovali japonskou okupaci Číny ale nikdy opravdově spojený proti Japonci. Konflikt mezi Nationalist a síly komunisty se objevili dlouho před válkou; to pokračovalo po a, do rozsahu, dokonce během války, ačkoli více implicitně. Japonec a jeho pomocná indická národní armáda zachytili většinu z Barmy, oddělovat Barma silnici který západní spojenci dodávali nacionalisty Číňana. Toto nutilo Allies vytvořit velký udržovaný přepravit, známý jak “letět s hrbem”. USA - vedl a cvičil divize Číňana, britská divize a nemnoho tisíc amerických pozemních jednotek vyčistilo japonské síly od severní Barma tak že Ledo silnice mohla být stavěna nahradit Barma silnici.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář