Jdi na obsah Jdi na menu
 


Problém Krymu začal lákavou nabídkou Židů Moskvě, prozradil expert na Rusko

4. 3. 2014

ROZHOVOR Situace na Ukrajině dopadne kompromisně. K válce nedojde, protože Ukrajina není sebevrah a vojenskou pomoc ze zahraničí nezíská. Tak rozebírá dění na východ od nás publicista Milan Syruček, jenž napsal knihu: Je třeba se bát Ruska? Tu ostatně prezident Miloš Zeman označil za jeden z nejvýstižnějších popisů ruské reality a jejích kořenů.

Problém Krymu začal lákavou nabídkou Židů Moskvě, prozradil expert na Rusko
Foto: Archiv MS
Popisek: Publicista Milan Syruček

Myslíte si, že by mohlo dojít k válce Ruska s Ukrajinou?

Nedomnívám se, že by mohlo dojít ke skutečné válce. Ukrajina přece jen není sebevrah a vojenskou pomoc ze zahraničí nezíská. Také Rusko nepotřebuje válku k tomu, aby Ukrajinu udrželo jako svůj nárazníkový stát. Má dost jiných, ekonomických a politických prostředků, aby dosáhlo svého cíle, tedy nedopustit, aby Ukrajina vstoupila do takových mezinárodních svazků, které Rusko hodnotí jako nepřátelské.

Jak může tedy eskalující napětí dopadnout?

Kdybych to věděl, neseděl bych doma u svého počítače, ale na takové prognóze bych vydělával. Nicméně si myslím, že po ochladnutí vášní tvrdá ekonomická a politická realita donutí odpovědné činitele přijmout nezbytný kompromis. Ukrajina tři roky po vyhlášení své nezávislosti vzdorovala společnému americko – ruskému tlaku, aby se vzdala jaderných zbraní a nakonec to učinila, byť z počátku také parlament přijímal nejradikálnější řešení. Ukrajina není Československo, nežijí tam dva různé národy, pouze jeden, který mluví dvěma jazyky, protože její východní část zasáhla třistaletá rusifikace pod carským samoděržavím. Další rusifikace zasáhla zemi za sovětské vlády, jejíž vedoucí činitelé Nikita Chruščov a Petr Šelest ani nebyli Ukrajinci, do všech orgánů od okresů po ústředí byli do vedoucích funkcí dosazeni Rusové. Přes čtyřicet procent sovětského vojenského průmyslu bylo na Ukrajině, ale řízeno z Moskvy. To vše zde zanechalo své stopy.

Mohlo by dojít k rozdělení Ukrajiny?

První Ukrajinská lidová republika vznikla v roce 1917, následovala Západoukrajinská lidová republika, které se na krátký čas formálně spojily. Až v prosinci 1922 vzniká Ukrajinská sovětská socialistická republika, s níž se spojuje i Besarabská a Haličská. Charkov byl ukrajinskou metropolí až do roku 1934. O vznik skutečně nezávislé Ukrajiny v roce 1991 se zasloužil ideologický tajemník ÚV KS Ukrajiny Leonid Kravčuk, aby dokončil peripetie, jimiž prošel tento stát. Tím chci vyjádřit, že Ukrajina prožila různá dělení, ale žádné neobstálo, byť z různých důvodů. Není k němu žádný jasný klíč, snad jen geografický, tedy levý a pravý břeh Dněpru, anebo jazykový, kde převládá ukrajinština nebo ruština jako mateřský jazyk. Například belgická dvojjazyčnost je dána existencí dvou národností, což na Ukrajině není. Důvodem by mohla být jedině aktuální politická poptávka, ta by však dlouhodobě problém zostřila, než aby ho vyřešila. Týkala by se totiž zahraničně politického směřování Ukrajiny, po jejím rozpadu by však do značné míry byla bezpředmětnou.

 

Jak vnímáte problémy Krymu, který nyní obsadila ruská vojska?

Problém Krymu nevznikl v roce 1954, ale v roce 1923, kdy Moskvu navštívil předseda americké židovské organizace Joint Rozin. Tato organizace vznikla v roce 1914, aby pomohla Židům zejména z východní Evropy, když řada amerických států výrazně omezila přistěhovalectví. Rozin navrhl tehdejší moskevské vládě okamžitou mnohamilionovou dolarovou půjčku za to, že pro Židy z Ukrajiny a Běloruska zřídí autonomní stát v oblasti severního Krymu a části černomořského pobřeží. Pokud se tak stane do roku 1945, bude tato půjčka prominuta. Lev Trockij, Nikolaj Bucharin a Grigorij Zinověv návrh podpořili a pověřili tehdejšího ministra zahraničí Georgije Čičerina, aby to tlumočil americkým finančníkům na setkání v Berlíně. Ani Josif Stalin nebyl proti, ale vzhledem ke složité národnostní situaci na Krymu žádal, aby se s realizací nespěchalo. Tak se záležitost vlekla, až se přiblížil termín. Stalin v roce 1944 učinil první vstřícné gesto. Pod záminkou jejich kolaborace s Němci z Krymu vysídlil Tatary. Tím dosáhl toho, že termín byl odložen na rok 1954. Stalin zemřel a úkol vyřešit tento problém připadl na Chruščova. Jeho poradci mu navrhli, aby tedy Krym předal Ukrajině, protože dohoda o vytvoření židovské autonomní republiky byla uzavřena s Ruskou federací. Nechť se američtí Židé tedy obrátí na ukrajinskou vládu. Tak se stal Krym ukrajinským. Před tím byl ruským, a proto zde Rusko vybudovalo svou námořní základnu, pro niž jinde není dostatečný prostor. Potud je možné chápat ruský zájem o Krym. Je to však politický problém a v novodobých dějinách se dosud žádný politický problém nepodařilo dlouhodobě vyřešit vojenskou silou. Ať šlo o Pražské jaro, Čečensko, Osetii nebo Vietnam, Irák, bývalou Jugoslávii či cokoliv jiného. Výsledkem byl spíše opak vytčeného cíle.

Myslíte si, že vláda vzniklá kvůli tlakům demonstrantů bude schopna nesnáze řešit?

Majdan nevytvořil novou prozatímní vládu, tu inicioval a potvrdil ukrajinský parlament, který převzal nejvyšší moc ve státě. Parlament tvořený většinou poslanců Strany regionů Viktora Janukovyče a jejich spojenců. Pokud to učinili poslanci ze zbabělosti, je to jejich problém. Pokud to učinili cílevědomě, tak asi věděli, co činí.

A jakou roli v procesech na Ukrajině tedy může hrát Rusko?

Bez Ruska nelze řešit perspektivu Ukrajiny. Proto vyloučit Moskvu z jakéhokoliv jednání je stejně nesmyslné, jako před ruskou vojenskou činností na Krymu zavírat oči. Je věcí diplomatů, aby našli průchod v této zatím neprůchodné bariéře, chcete–li politické a vojenské barikádě.

Co si myslíte o kriticích toho, že se u nás léčí lidé zranění při demonstracích na Ukrajině?

Oceňuji statečnost a obětavost všech, kteří takovou pomoc poskytují. Humanitární pomoc není o politice, ale o prosté lidské solidaritě, ať je postiženým kdokoliv.

 

autor: Jan Rychetský


 

Připojuji zajímavý a poučný příspěvek z diskuze:

Ukrajina je umělý slepenec, na Krym nehledíc. Bolševici přičlenili k "Ukrajině" původně ruské oblasti, modrý kmotr ODSS, 4. 3. 2014 20:07:09
1. Samozřejmě, že na Ukrajině žijí Rusové, byť z ruskojazyčného obyvatelstva se k nim hlásí jen část. Protože byli ukrajinifikováni a posledních 20 let znevýhodňováni. Východ a jih dnešní Ukrajiny k Litvě a později Polsku nepatřil. Rusko si tato území vybojovalo na Turcích a jejich vazalech. Tyto téměř liduprázné oblasti (žili zde ve stepích nomádi a vpády tatarů a Turků zemi vylidnily) byly osídleny ruskými nevolníky, které sem přivedli statkáři. TAKŽE RUSOVÉ, NE UKRAJINCI :-) 2. národnostní hranice mezi Ruskem a Litvou (Polskem) nebyla ostrá, ale difúzní. Nářečí se na obou stranách téměř nelišila. Od dob kyjevské Rusi se obyvatelé nazývají Rusové. Moskva, kyjev i Novgorod byly v jednom státu. Pak kníže vladimírský vypálil Kyjev a sídlo přenesl do Vladimiru. Rusi se už nevládlo z kyjeva... Po tatarském vpádu začala nabývat důležitosti v tomto knížectví Moskva. Všichni byli Rusové. Ti okolo Kyjeva a na území, ovládaném záporožskými kozáky se nazývali Rusové až do 18 století. Poté jim Rusové (dnešní Rusko) začali říkat Malorusové. Malorusové zase Rusům Velkorusové. Ukrajina - u kraje - rozuměj státního území - znamená okrajovou válečnou zónu, což tehdy opravdu byla. nazvání obyvatel "Ukrajinci " je poměrně pozdního data a navazuje na národnostní romantismus v Evropě... TAKŽE OPRAVDU RUSOVÉ, PANE ODBORNÍKU :-)))

 

Re: Ukrajina je umělý slepenec, na Krym nehledíc. Bolševici přičlenili k "Ukrajině" původně ruské oblasti, modrý kmotr ODSS, 4. 3. 2014 20:20:01
v Kyjevě vítali příchod Velkorusů zvoněním zvonů a nadšením naprosté většiny obyvatelstva, které se zbavilo katolických okupantů, kteří fanaticky pokatoličťovali a týrali místní lidi - tak, že to hraničilo s genocidami. Ti proti nim permanentně z těchto důvodů povstávali. ........ Velkorusové byli osvoboditelé po mnoha stech letech poroby... Nářečí v té době byla zaměnitelná (i dnes!) přes dlouhou dobu okupace nerusy a všichni si dobře rozuměli. Spisovný jazyk byla samozřejmě ruština, když jazyk Kyjeva a okolí byl brán za nářečí ruštiny. HALIČ je jiná věc. Zde se povedlo Polákům lidi pokatoličtit (řečtí katolíci). Tam bojovali Rusové (kteří se za Rusy díky odlišnému náboženství, dlouhé historii v českém státu, Litvě, Polsku a rakousku cítili jako samostatná entita) proti jiným národnostem, hlavně Polákům - situace, která na Ukrajině okolo Kyjeva byla nemyslitelná (tím spíš na území u Černého moře a na východě dnešní Ukrajiny, protože tam obyvatelé byli z Velkoruska) . Právě v Haliči tak vznikl ukrajinský fašismus !!!! ale to je na delší vyprávění. UKRAJINA JE TAK ROZDĚLENA NE NA 2, ALE NA 3 KULTURNÍ ČÁSTI - JIH A JIHOVÝCHOD (Krym k UA nelze počítat), STŘED ZEMĚ S KYJEVEM A HALIČ.

 

Re: Re: Ukrajina je umělý slepenec, na Krym nehledíc. Bolševici přičlenili k "Ukrajině" původně ruské oblasti, modrý kmotr ODSS, 4. 3. 2014 20:26:05
PS: na Ukrajině žijí kromě Ukrajinců a Rusů i jiné národnosti. Maďaři, Bulhaři, Rumuni, Poláci, Židé, asi 10 000 Čechů a RUSÍNI. Přesto, že rusínština je velmi odlišná od ukrajinštiny, tato národnost není UA vládou uznaná a nesmí mluvit svým jazykem ani mít samosprávu, přesto, že Rusíni o ni žádali opakovaně, naposledy před pár týdny !!!!! MÍSTO ČESKÝCH FANTAZMAGORIÍ BY MĚLI NAŠI POLITICI NASMĚŘOVAT ÚSILÍ PRÁVĚ SEM !! Rusíni žijí na Podkarpatské Rusi (dnes jen Zakarpatie) , Bukovině (také není jako zem uznávána) a pak na Slovensku a v Jugoslávii a 60 000 v Rumunsku a v Polsku. Všude jinde mají přiznána národnostní práva jen na UA (a Lemkové v Polsku, ale tam jich žije relativně málo) ne !!!!!!!!! A RUSÍNI PRÁVĚ VOLILI STRANU REGIONŮ A NE HALIČSKÉ BENDEROVCE !!!!

 

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Problem-Krymu-zacal-lakavou-nabidkou-Zidu-Moskve-prozradil-expert-na-Rusko-306010

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář