Záznam satelitu vychází z projektu Goce (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer), který v rámci ESA mapuje zemskou gravitaci. Model beze zbytku znázorňuje, jak se na různých místech planety zemská přitažlivost mění. Nejsilnější je v oblastech zbarvených žlutě, nejslabší v modrých. Geoid, tedy modelový tvar planety, má dokázat, jak gravitace ovlivňuje některé procesy na Zemi.

Protože planeta Země není přesnou koulí a distribuce její hmoty je proměnlivá, gravitační zrychlení se liší od 9,78 do 9,83 metrů za sekundu na druhou. Bylo proto nutné co nejpřesněji přitažlivost zmapovat.

Animace sondy Goce

Animace sondy Goce

Sonda Goce připomíná tvarem ulomený hrot šípu. Byla vypuštěna v březnu 2009 a obíhá na nízkém orbitu necelých 260 kilometrů nad Zemí. Hlavní měřící zařízení, tedy gradiometr, se skládá ze tří platinových částí, jež zaznamenávají i ty nejjemnější gravitační odchylky.

„Čím více dat máme, tím přesněji můžeme odstínit možné chyby v měření,“ uvedl pro BBC šéf mise Goce Rune Floberghagen. „Čím lépe geoid znáte, tím lépe s ním můžete zacházet."

Financování mise Goce je zajištěno do konce roku 2012.